Przetargi.pl
„Dostawa wyposażenia do Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach”

Starostwo Powiatowe w Policach ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, ul. Tanowska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 328 100 , fax. 913 178 900
 • Data zamieszczenia: 2021-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Policach
  ul. Tanowska 8
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 328 100, fax. 913 178 900
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa wyposażenia do Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia do Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach przy ul. Janusza Korczaka 17, obejmującego sprzęt gospodarstwa domowego, materiały biurowe, dekoracje okienne, meble, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz sprzęt do sprzątania, spełniającego wymogi wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej siwz, zwanego dalej „opz”, w ramach projektu pn. Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach. Zamówienie został podzielone przez zamawiającego na 7 (siedem) następujących części: 1)część 1 - sprzęt AGD i RTV, 2)część 2 - artykuły biurowe, 3)część 3 - dekoracje okienne, 4)część 4 - meble, 5)część 5 - specjalistyczna wanna rehabilitacyjna, 6)część 6 - sprzęt do utrzymania czystości, 7)część 7 - sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach