Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem systemu archiwalnych regałów przesuwnych na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni Wrocław ogłasza przetarg

 • Adres: 00-848 Warszawa, Żelazna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 37 20 273, +48 71 39 63 423 , fax. +48 22 37 20 295
 • Data zamieszczenia: 2021-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni Wrocław
  Żelazna 59 A
  00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 37 20 273, +48 71 39 63 423, fax. +48 22 37 20 295
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wroclaw.wody.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem systemu archiwalnych regałów przesuwnych na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu archiwalnych, stalowych na regałów przesuwnych na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie dla RZGW we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39131100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach