Przetargi.pl
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ DO NOWOWYBUDOWANEGO OBIEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARNIOWIE

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza przetarg

 • Adres: 32010 Luborzyca, Luborzyca 97
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 871 410 , fax. 123 871 410
 • Data zamieszczenia: 2016-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
  Luborzyca 97
  32010 Luborzyca, woj. małopolskie
  tel. 123 871 410, fax. 123 871 410
  REGON: 53771100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ DO NOWOWYBUDOWANEGO OBIEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARNIOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi do nowowybudowanego obiektu Szkoły Podstawowej w miejscowości Karniów. Zamówienie obejmuje: 1) dostawę i montaż okien zewnętrznych o wymiarach (wymiary w świetle otworu): - okna O1 : wym.: 155 x 220 mm:53 szt, - okna O2 : wym.: 80 x 220 mm: 8 szt, - okna O3 witryna : wym.: 190 x 304 mm: 2 szt, - okna O7 witryna : wym.: 190 x 220 mm: 3 szt, -okno O9 : wym.: 155 x 71 mm: 7 szt, -okno O10 witryna (EI 60) : wym.: 80 x 220 mm : 1 szt, - okno O12 witryna: wym.:190 x 79 mm : 6 szt. Okno O10 ma być wykonane z aluminium (kolor ciemny brąz dopasowany do kolorystyki pozostałej stolarki). Pozostałe okna mają być wykonane z PCV w kolorze drewna obie strony - kolor ciemny brąz, Okna mają posiadać współczynnik przenikania nie większy niż U=1,3 W/m²xK. 2) dostawę i montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych: Parapety wewnętrzne wykonane z PCV w okleinie drewnopodobnej dostosowanej do koloru stolarki okiennej. Parapety zewnętrzne stalowe, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 3) dostawę i montaż drzwi zewnętrznych wraz z zamkami antywłamaniowymi (wymiary w świetle otworu): -drzwi D1 -drzwi zewnętrzne aluminiowe wejściowe dwuskrzydłowe z przeszkleniem: wym: 180 x 226 mm : 1 szt, wyposażenie w dwa zamki, -drzwi D2 – drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe ewakuacyjne z przeszkleniem : wym: 180 x 200 mm: 6 szt, wyposażone w dwa zamki. Drzwi mają posiadać współczynnik przenikania nie większy niż U=1,7 W/m²xK. Bardziej szczegółowe wymagania w zakresie stolarki drzwiowej, szczegółowe wymiary w zakresie podziału drzwi, przedstawia dokumentacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności dokumentacja projektowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44221100-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach