Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem i ustawieniem mebli dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie

POWIAT WEJHEROWSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT WEJHEROWSKI
  ul. 3 Maja 4
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  REGON: 191675149
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.wejherowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem i ustawieniem mebli dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie mebli biurowych wraz z ich dostawą, rozładunkiem, wniesieniem i montażem w miejscu dostawy. W zakres zamówienia wchodzi zmontowane i zamontowane mebli biurowych w siedzibie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach