Przetargi.pl
DOSTAWA WIDEOSPEKTROKOMPARATORA DLA LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO ŻW II

ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 01-163 Warszawa, OSTROROGA 35
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
  OSTROROGA 35
  01-163 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 142380254
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyJEDNOSTKA WOJSKOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WIDEOSPEKTROKOMPARATORA DLA LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO ŻW II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wideospektrokomparatora dla laboratorium kryminalistycznego ŻW.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach