Przetargi.pl
Dostawa węgla kamiennego e sezonie grzewczym 2020/2021

Gmina Rogóźno ogłasza przetarg

 • Adres: 86-318 Rogóźno, Rogóźno
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 688 494 , fax. 564 688 511
 • Data zamieszczenia: 2021-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rogóźno
  Rogóźno 91 b
  86-318 Rogóźno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 688 494, fax. 564 688 511
  REGON: 87111866100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rogozno.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa węgla kamiennego e sezonie grzewczym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa węgla kamiennego e sezonie grzewczym 2020/2021 część 1- dostawa 15 ton ekogroszku część 2- dostawa 40 ton ekomiału
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09110000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach