Przetargi.pl
Dostawa ciągnika kołowego z osprzętem

Gmina Lubanie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-732 Lubanie, Lubanie
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 513 312 , fax. 542 513 312
 • Data zamieszczenia: 2021-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubanie
  Lubanie
  87-732 Lubanie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 513 312, fax. 542 513 312
  REGON: 91086687300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lubanie.rbip.mojregion.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciągnika kołowego z osprzętem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego ciągnika kołowego wraz z osprzętem 1. Ciągnik kołowy: Parametry podstawowe: • silnik wysokoprężny spełniający europejskie normy emisji spalin • silnik o mocy min. 100 KM • skrzynia biegów – hydromechaniczna z rewersem do 40 km/h • napęd na 4 koła z możliwością włączania lub wyłączania z kabiny kierowcy. Parametry szczegółowe: • rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 • fabrycznie nowy • wyposażony w kabinę • pojemność skokowa silnika 3350 – 4550 cm3 • wspomaganie układu kierownicy • wydatek hydrauliki min 60 l/min • WOM tylny min 2 prędkości • rewers elektrohydrauliczny lub hydromechaniczny • zaczep do ciągnionej przyczepy automatyczny oraz zaczep dolny rolniczy • klimatyzowana kabina • komplet obciążników z przodu ciągnika • instalacja pneumatyczna 1+2 • dwie pary drzwi bocznych • pisemna gwarancja min. 12 miesięcy bez limitu motogodzin • odległość od serwisu maksymalnie 60 km • Wykonawca w terminie 24 h od dnia powiadomienia zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia wad i usterek, • Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i przeglądy okresowe zgodne z zaleceniami producenta w miejscu postoju ciągnika na terenie gminy Lubanie (bezpłatne w okresie gwarancji); w przypadku konieczności naprawy w serwisie, transport ciągnika odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy, • ciągnik musi spełniać wymagania określone przepisami prawa i posiadać homologację zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym; musi być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych i być gotowy do rejestracji, • Wykonawca wraz ze sprzętem przekaże Zamawiającemu dokumenty i świadectwa zgodności CE, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz inne niezbędne do rejestracji dokumenty, w języku polskim. 2. Osprzęt i wyposażenie dodatkowe ciągnika: • ładowacz czołowy z podnośnikiem (podnoszenie do min. 3,6 m, wysokość załadunku min. 2,7 m, udźwig min. 2000 kg, amortyzator, szybkosprzęgło), o sterowanie ładowaczem za pomocą joysticka z kabiny ciągnika, o instalacja 3 sekcyjna, • łyżka (szufla) do ładowacza o pojemności min. 1 m3, • widły do palet i pojemników na bazie palety (np. do pojemnika na akumulatory), • widły typu „krokodyl” - szerokość robocza min. 1,5 m, • przedni TUZ, o sterowany hydraulicznie z kabiny ciągnika, • pług śnieżny hydrauliczny składany (szerokość robocza min. 2,20 m, zakres skrętu min. 30°, blacha wzmocniona min. 3 mm, lemiesz gumowy wys. min. 150 mm, mocowanie i system unoszenia dostosowany do pojazdu), • przyczepa do transportu odpadów w ramach PSZOK (jednoosiowa, system wywrotu 3 stronny, ładowność minimum 4 tony), o system wywrotu hydrauliczny, o hamulce pneumatyczne, o oświetlenie drogowe, zgodne z przepisami, o przyczepa musi spełniać wymagania określone przepisami prawa i posiadać homologację zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym; musi być dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych i być gotowy do rejestracji, • apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, komplet narzędzi. Osprzęt i wyposażenie musi być kompatybilne i przystosowane do pracy z ciągnikiem. Ładowacz oraz tuz winien być zamontowany i podłączony do ciągnika. Osprzęt wymienny musi być łatwy w montażu i dostosowany do instalacji hydraulicznej, elektrycznej i odpowiednio pneumatycznej. UWAGA! Zamawiający dopuszcza rozwiązania i normy równoważne z opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach