Przetargi.pl
Dostawa warzyw, owoców, produktów przerobu warzyw i owoców

Ogród Zoologiczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-063 Poznań, ul. Browarna 25
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8768209 , fax. 061 8773533
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogród Zoologiczny w Poznaniu
  ul. Browarna 25 25
  61-063 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8768209, fax. 061 8773533
  REGON: 63210005700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej- Ogród Zoologiczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw, owoców, produktów przerobu warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw, owoców i artykułów przerobu warzyw i owoców. Przedmiot zamówienia Opis 1. Warzywa korzeniowe. Marchew obcinana (ilość: do 47.450 kg); Wymagania Zamawiającego: -dodatkowo przez okres ok. 1 miesiąca marchew z nacią w pęczkach - do ok. 1000 pęczków (w 1 pęczku 10 szt.) Warzywa myte. Marchew konsumpcyjna nieselekcjonowana. Buraki czerwone obcinane (ilość: do 17.020 kg); Wymagania Zamawiającego: do 10000 kg sukcesywnie przez cały rok + do 6000 kg dodatkowo w okresie od 15 maja 2015 do 15 października 2015, dodatkowo w sezonie letnim przez okres ok. 1 miesiąca botwina/burak czerwony z liśćmi - do ok. 5000 pęczków (waga 1 pęczka - ok 200 g) Warzywa myte. Burak czerwony konsumpcyjny nieselekcjonowany. Seler korzeń obcinany (ilość: do 2.400 kg) Wymagania Zamawiającego: dodatkowo przez okres ok. 1 miesiąca (w okresie letnim) seler z nacią do ok. 150 szt. Warzywa myte. Seler konsumpcyjny nieselekcjonowany. Pietruszka korzeń obcinany (ilość: do 2.100 kg); Wymagania Zamawiającego: Warzywa myte. Pietruszka konsumpcyjna nieselekcjonowana. Por (ilość: do 2.200 sztuk); Przez okres ok. 1,5 miesiąca szczypior z cebulą w pęczkach - do ok. 200 pęczków (waga 1 pęczka - ok. 100 g) Wymagania Zamawiającego: Warzywa myte. Ziemniaki (ilość: do 3.300 kg); Wymagania Zamawiającego: Warzywa myte. Ziemniaki konsumpcyjne, nieselekcjonowane. 2. Sałata zielona. Ilość: do 12.800 sztuk; Wymagania Zamawiającego: -waga: szt. ok 100-140g. 3. Natka pietruszki Ilość: do 360kg 4. Warzywa sezonowe krajowe Pomidory (ilość: do 400 kg). Ogórek zielony (ilość: do 300 kg). Papryka czerwona (ilość: do 30 kg). Kabaczek (cukinia) (ilość: do 50 kg). Kalafior (ilość: do 100 szt.) Brokuł (ilość: do 100 szt.) 5. Dynia Ilość: do 1.400 kg Wymagania Zamawiającego: -waga: 1 szt. 3-5 kg -dostawa sukcesywnie od 1 stycznia 2016 do końca maja 2016 r. i od 15 października 2016 do końca roku 2016 6. Kukurydza cukrowa (kolby) Ilość: do 1.550 sztuk 7. Buraki pastewne Ilość: do 14.000 kg; Wymagania Zamawiającego: - dostawy od 1 stycznia 2016 do 15 maja 2016 i od 15 października 2016 do 31 grudnia 2015 r. 8. Warzywa szklarniowe lub importowane - Papryka czerwona (ilość: do 50 kg); - Cykoria - pakowana w opakowania ok. 0,5 kg - (ilość: do 150 kg); - Kapusta pekińska (ilość: do 360 sztuk); - Ogórek zielony (ilość: do 400 kg); - Pomidor (ilość: do 550 kg); - Kalafior (ilość: do 300 sztuk); - Brokuły (ilość: do 340 sztuk); - Sałata lodowa (ilość: do 55 sztuk); - Cukinia (ilość: do 20 kg); - Seler naciowy (ilość: do 110 sztuk); - Mix sałat (ilość: do 110 szt.); - Pieczarki (ilość: do 6 kg); - Boczniaki (ilość: do 10 kg) Wymagania Zamawiającego: - dostawy przez cały rok, - dostawa ogórków, pomidorów, cukini, papryki i kalafiora poza sezonem występowania na rynku krajowym. 9. Owoce krajowe - Jabłka (ilość: do 32.300 kg); - Gruszki (ilość: do 4.200 kg). Wymagania Zamawiającego: dostawy przez cały rok. 10. Owoce sezonowe krajowe Ilość: do 2.400 kg; Wymagania Zamawiającego: -dostawy obejmują następujące owoce: truskawki, czereśnie, brzoskwinie, śliwki. 11. Owoce importowane - Banany - pakowane w kartony po 18 kg - (ilość: do 310 kartonów); - Pomarańcze (ilość: do 600 kg); - Kiwi - pakowane w opakowania po 1 kg - (ilość: do 280 kg) oraz dodatkowo do 680 sztuk, - dostawy przez cały rok sukcesywnie; - Awokado (ilość: do 480 sztuk); - Melon żółty (ilość: do 660 sztuk); - Winogrono (ilość: do 980 kg); - Arbuzy [ilość: do 2.600 kg (waga każdej sztuki ok 4 kg)] 12. Owoce świeże do mrożenia (w sezonie) - Truskawka z szypułką (ilość: do 1.200 kg) - Czereśnia z pestką (ilość: do 1000 kg) 13. Owoce suszone - Rodzynki (ilość: do 60 kg); - Figi (ilość: do 70 kg); - Żurawina (ilość: do 3 kg); - Wiśnia (ilość: do 3 kg); - Banany (ilość: do 3 kg); - Morele (ilość: do 3 kg); - Daktyle (ilość: do 3 kg); - Orzechy ziemne w skorupkach (ilość: do 20 kg). 14. Owoce- przetwory -Kompoty w ilości do 550 szt. o pojemności 0,9 l dla poszczególnego kompotu z: a) truskawek (250 sztuk) b) czereśnia z pestką ( do 150 sztuk) c) śliwki z pestką ( do 150 sztuk) - brzoskwinie (połówki, 700 g) (ilość do 320 szt.,) - ananasy (plastry, 450 g) (ilość do 200 szt.) - mus jabłkowy (0,9l) (ilość do 100 szt.) 15. Warzywa mrożone - Fasolka szparagowa cała lub krojona (ilość: do 170 kg); - Groszek mrożony (ilość: do 104 kg); - Szpinak (ilość: do 52 kg); - Mieszanka warzywna (ilość: do 52 kg). Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: - Warzywa i owoce dostarczane do Ogrodu Zoologicznego powinny być dobrej jakości, świeże, nieuszkodzone, pozbawione nawozów chemicznych, - warzywa wskazane w zadaniu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 zależnie od gatunku i rodzaju powinny być zapakowane w worki po 5-10 kg lub w skrzynki, - dostawy owoców i warzyw wskazanych w zadaniach 1-11 oraz 13 będą dokonywane dwa razy w tygodniu, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego - zgłoszonym faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na teren Nowego ZOO przy ul. Browarnej 25 i Starego ZOO przy ul. Zwierzynieckiej 19, - dostawy w ramach zadań nr 12, 14, 15 będą dokonywane sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, do magazynu przy ul. Browarnej 25, - dostawy, terminy oraz wielkość dostaw częściowych będą uzgadniane z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zrealizuje dostawę na każdorazowe zamówienie Zamawiającego, nie wcześniej niż w terminie 4 dni i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia, - dostawy będące przedmiotem poszczególnych zadań będą odbywać się do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w godz. 07:00 do 11:00, - Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z dostawy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, - rozładunek odbywać się będzie przy pomocy pracowników Zamawiającego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, - Wykonawca zapewnia właściwy dla utrzymania parametrów i jakości dostarczanych produktów sposób transportu. W trakcie transportu produkty muszą być zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych (wilgocią, zabrudzeniem, itp.), - produkty dostarczone do Ogrodu Zoologicznego nie spełniające ww. wymogów będą komisyjnie sprawdzane z Wykonawcą, - koszty transportu ponosi Wykonawca, - termin przydatności do spożycia przedmiotu zamówienia w chwili dostawy nie może być krótszy niż ? okresu jego przydatności do spożycia. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoo.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach