Przetargi.pl
Dostawa warzyw i kiszonek do Zakładu Karnego w Zamościu

Zakład Karny w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Okrzei
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-84 6380070 , fax. 0-84 6395047
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Zamościu
  ul. Okrzei 14
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 0-84 6380070, fax. 0-84 6395047
  REGON: 65460600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i kiszonek do Zakładu Karnego w Zamościu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę warzyw i kiszonek do Zakładu Karnego w Zamościu, zgodnie z poniższym wykazem: Część I-sza 1. Kapusta biała - 10 500 kg CPV 03221410-3; Kapusta – odmiana jadalna do bezpośredniego spożycia – musi być zdrowa, jędrna, czysta i niepopękana. Cechy wykluczające: Zaparzona, zmarznięta, obcy smak i zapach, nadgnita, zapleśniała, obecność szkodników i ich pozostałości; Opakowanie: Worek raszlowy/siatkowy do 25 kg 2. Marchew - 17 000 kg CPV 03221112-4; Marchew – odmiana jadalna do bezpośredniego spożycia – musi być zdrowa, świeża, bez naci, jędrna i czysta (niemyta). Cechy wykluczające: Nadgniła, zmarznięta, zaparzona, zapleśniała, obcy smak i zapach, zwiędnięta, uszkodzona mechanicznie bądź przez choroby lub szkodniki; Opakowanie: Worek raszlowy/siatkowy do 25 kg 3. Cebula - 10 000 kg CPV 03221113-1; Cebula z łuską – do bezpośredniego spożycia – musi być zdrowa, jędrna, bez szczypioru i czysta. Minimalna średnica: 50 mm. Cechy wykluczające: Nadgniła, zmarznięta, zaparzona, zapleśniała, obcy smak i zapach, uszkodzona przez choroby lub szkodniki; Opakowanie: Worek raszlowy/siatkowy do 25 kg 4. Burak czerwony - 14 500 kg CPV 03221111-7; Burak czerwony – odmiana jadalna – musi być zdrowy, jędrny, bez liści i czysty (niemyty). Minimalna średnica: 50 mm. Cechy wykluczające: Nadgniły, zaparzony, zmarznięty, zapleśniały, obcy smak i zapach, zwiędnięty, uszkodzony mechanicznie bądź przez choroby lub szkodniki; Opakowanie: Worek raszlowy/siatkowy do 25 kg 5. Por - 1 100 kg CPV 03221110-0; Por – do bezpośredniego spożycia – musi być zdrowy, świeży i czysty. Pory muszą mieć przycięte krótko korzenie i liście skrócone do długości dwukrotnej długości części wybielonej. Część wybielona musi być obrana przez usunięcie pierwszego liścia wraz z pochwą liściową Cechy wykluczające: Nadgniły, zaparzony, zmarznięty, zapleśniały, obcy smak i zapach, zwiędnięty, uszkodzony przez choroby lub szkodniki; Opakowanie: Worek raszlowy/siatkowy do 15 kg lub skrzynka plastikowa lub drewniana. 6. Seler - 1 100 kg CPV 03221110-0; Seler korzeniowy – odmiana jadalna do bezpośredniego spożycia – musi być zdrowy, świeży, bez naci, jędrny i czysty (niemyty). Minimalna średnica: 50 mm. Cechy wykluczające: Zaparzony, zmarznięty, obcy smak i zapach, nadgnity, zapleśniały, obecność szkodników i ich pozostałości, uszkodzony mechanicznie; Opakowanie: Worek raszlowy/siatkowy do 25 kg 7. Pietruszka - 1 100 kg CPV 03221110-0; Pietruszka korzeń – odmiana jadalna do bezpośredniego spożycia – musi być zdrowa, świeża, bez naci, jędrna i czysta (niemyta). Cechy wykluczające: Zaparzona, zmarznięta, obcy smak i zapach, nadgnita, zapleśniała, obecność szkodników i ich pozostałości, uszkodzona mechanicznie; Opakowanie: Worek raszlowy/siatkowy do 25 kg 8. Jabłko - 2 500 kg CPV 03222321-9; Jabłko – do bezpośredniego spożycia – musi być zdrowe, świeże, jędrne i czyste. Gramatura: 150-200 g/szt. Cechy wykluczające: Zaparzone, zmarznięte, obcy smak i zapach, nadgnite, zapleśniałe, obecność szkodników i ich pozostałości, uszkodzone mechanicznie; Opakowanie: Skrzynka lub worek raszlowy/siatkowy do 15 kg Część II-ga 1. Ogórek kiszony - 6 000 kg CPV 15331400-5; Ogórki kiszone dość luźno ułożone, całe, jędrne, chrupkie. Cechy wykluczające: Nadgniłe, zapleśniałe, obcy smak i zapach, uszkodzone mechanicznie bądź przez choroby lub szkodniki; Opakowanie: Zewnętrzne – beczka plastikowa 80/120l; Wewnętrzne – foliowy worek zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi produktu z opakowaniem zewnętrznym. 2. Kapusta kiszona - 5 000 kg CPV 15331142-4; Kapusta kiszona - produkt otrzymany z kapusty głowiastej białej, oczyszczonej z liści zewnętrznych, pokrojonej, zasolonej i poddanej naturalnemu procesowi fermentacji mlekowej. Cechy wykluczające: Zapleśniała, obcy smak i zapach, uszkodzona przez choroby lub szkodniki; Opakowanie: Zewnętrzne – beczka plastikowa 80/120l; Wewnętrzne – foliowy worek zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi produktu z opakowaniem zewnętrznym. Część III-cia 1. Ziemniak jadalny - 21 500 kg CPV 03212100-1; Ziemniak – odmiana jadalna i jednorodna przy każdej dostawie – musi być zdrowy, jędrny i czysty (niemyty). Minimalna średnica: 50 mm Cechy wykluczające: Zaparzony, obcy smak i zapach, nadgnity, zapleśniały, uszkodzony mechanicznie, obecność szkodników i ich pozostałości; Opakowanie: Worek raszlowy/siatkowy do 25 kg Część IV-ta 1. Ziemniak jadalny - 21 500 kg CPV 03212100-1; Ziemniak – odmiana jadalna i jednorodna przy każdej dostawie – musi być zdrowy, jędrny i czysty (niemyty). Minimalna średnica: 50 mm Cechy wykluczające: Zaparzony, obcy smak i zapach, nadgnity, zapleśniały, uszkodzony mechanicznie, obecność szkodników i ich pozostałości; Opakowanie: Worek raszlowy/siatkowy do 25 kg Część V-ta 1. Ziemniak jadalny - 21 500 kg CPV 03212100-1; Ziemniak – odmiana jadalna i jednorodna przy każdej dostawie – musi być zdrowy, jędrny i czysty (niemyty). Minimalna średnica: 50 mm Cechy wykluczające: Zaparzony, obcy smak i zapach, nadgnity, zapleśniały, uszkodzony mechanicznie, obecność szkodników i ich pozostałości; Opakowanie: Worek raszlowy/siatkowy do 25 kg 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: • zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia do 30% ilości podanej w umowie. Przedmiot zamówienia jest określony kalkulacyjnymi wielkościami, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń ze strony wykonawcy w przypadku zamówienia mniejszej ilości przez zamawiającego. • zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia ponad 30% ilości podanej w umowie, w przypadku niezrealizowania dostawy w terminie. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 1. Umowa będzie obowiązywać: • dla części I-szej i II-giej - od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 r., • dla części III-ciej - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. • dla części IV-tej - od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. • dla części V-tej - od 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. 2. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie co najmniej dwa razy w miesiącu, w dni robocze w godzinach 730 – 1400 do magazynu Zakładu Karnego w Zamościu przy ul. Okrzei 14, 22-400 Zamość. 3. Środek transportu Wykonawcy musi spełniać wymogi sanitarne określone właściwymi przepisami. 4. Wielkość i termin poszczególnych dostaw Zamawiający będzie określał telefonicznie, z dwudniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221410-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach