Przetargi.pl
Dostawa urządzenia do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-078 Lublin, Żołnierzy Niepodległej
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 328 932 , fax. 815 325 318
 • Data zamieszczenia: 2021-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
  Żołnierzy Niepodległej 8
  20-078 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 328 932, fax. 815 325 318
  REGON: 43102941200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzenia do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa urządzenia do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z osprzetem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną