Przetargi.pl
Dostawa urządzeń medycznych

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 526 42 17 , fax. 261 874 170
 • Data zamieszczenia: 2019-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Nowowiejska 31
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 526 42 17, fax. 261 874 170
  REGON: 13280825000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa urządzeń medycznych z podziałem na części: Pakiet nr 1- Aparat do ultradźwięków Pakiet nr 2- Endo- motor mikrosilnik endodontyczny z endometrem Pakiet nr 3- Wyciąg protetyczny do 4 stanowisk Pakiet nr 4- Aparat USG z głowicą liniową i konweksową- Pakiet nr 5- Fotel ginekologiczny Pakiet nr 6- Ekran testów Pakiet nr 7- Tonometr CT Pakiet nr 8- Tympanometr Pakiet nr 9- Lampa bezcieniowa Pakiet nr 10- Endoskop laryngologiczny Pakiet nr 11- Stroboskop Pakiet nr 12- Kompresor bezolejowy z osuszaczem stomatologiczny   Pakiet nr 13- Laser z aplikatorem skanującym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach