Przetargi.pl
Dostawa urządzeń komputerowych dla Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, Malczewskiego 29
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  Malczewskiego 29
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  REGON: 000805181
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uniwersytetradom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń komputerowych dla Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, co stanowi zakres podstawowy zamówienia, tj.: Pakiet I:1) Serwer rack 2U wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji – 1 sztuka2) Skaner do książek – 2 sztukiPrzedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, co stanowi zakres podstawowy zamówienia, tj.: Pakiet III: 1) Laptop do profesjonalnych zastosowań – 5 sztuk2) Serwer rack 2U wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji – 1 sztukaPrzedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, co stanowi zakres podstawowy zamówienia, tj.: 1) Zestaw komputerowy do zastosowań profesjonalnych nr 1 – 17 sztuk2) Zestaw komputerowy do zastosowań profesjonalnych nr 2 – 16 sztuk3) Zestaw komputerowy do zastosowań profesjonalnych nr 3 – 1 sztuka4) Monitor 23,8” – 35 sztuk5) Laptop 15” – 1 sztuka6) Laptop 17” – 8 sztukPrzedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, co stanowi zakres podstawowy zamówienia, tj.: Pakiet V: 1) Urządzenia wielofunkcyjne – 1 sztuka2) Drukarka laserowa – 1 sztuka3) Laptop 15,6” – 2 sztuki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach