Przetargi.pl
Dostawa tonerów, tuszy, bębnów światłoczułych (matryc) i części do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Podlaskim Oddziale Regionalnym ARiMR

Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 18400 Łomża, ul. Nowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 156 314 , fax. 862 164 513
 • Data zamieszczenia: 2017-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  ul. Nowa 2
  18400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 862 156 314, fax. 862 164 513
  REGON: 1061308300043
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Państwowa osoba prawna - Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tonerów, tuszy, bębnów światłoczułych (matryc) i części do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Podlaskim Oddziale Regionalnym ARiMR
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa tonerów, tuszy, bębnów światłoczułych (matryc) i części do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Podlaskim Oddziale Regionalnym ARiMR (zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: toner do drukarek laserowych/faksów – CPV 30.12.51.10-5, toner do fotokopiarek – CPV 30.12.51.20-8, tusz – CPV 22.60.00.00-6, części i akcesoria do maszyn biurowych – CPV 30.12.40.00-4, fusery – CPV 30.12.41.00-5), przedstawionych w poniższej tabeli: Tonery, tusze, bębny światłoczułe (matryce): L.p. Producent urządzenia Model urządzenia Minimalna wydajność tonera/tuszu/bębna światłoczułego (liczba kopii) Oznaczenie tonera/tuszu/bębna światłoczułego (matrycy) przez producenta* Jednostka miary Ilość 1. Lexmark MX611 20000 według ISO/ICE 19752 602XE (60F2X0E) 50F2U0E szt. 35 2. Lexmark X654/T654 36000 według ISO/ICE 19752 T654X11E/T654X31E szt. 200 3. Lexmark W850 35000 według ISO/ICE 19752 W850H21G szt. 8 4. Samsung ML-3710DN 10000 MLT-D205E szt. 40 5. Lexmark MX711 45000 przy 5% pokryciu strony 622XE / 62D2X0E szt. 100 6. Kyocera Taskalfa 4501i 35000 przy 6% pokryciu strony TK-6305 szt. 20 7. HP OfficeJet 202 200 przy 5% pokryciu C2P11A HP651 szt. 40 8. HP OfficeJet 202 400 przy 5% pokryciu C2P10A HP651 szt. 20 9. RICOH Priport HQ9000 1000 ml Ricoh 893235 (green) szt. 3 10. Lexmark MX611 Bęben światłoczuły 60K 50F0Z00 szt. 5 11. Lexmark MX711 Bęben światłoczuły 100K 52D0Z00 szt. 55 * – lub równoważne Części: L.p. Producent urządzenia Model urządzenia Opis części Oznaczenie części przez producenta* Jednostka miary Ilość 1. Lexmark MX611 Rolka separująca ADF 40X9108 szt. 5 2. Lexmark MX611 Separator papieru ADF 40X9110 szt. 5 3. Lexmark MX611 Rolka poboru papieru ADF 40X8736 szt. 5 4. Lexmark MX611 Panel dotykowy LCD 40X7861 szt. 1 5. Lexmark X654 Zestaw konserwacyjny ADF 40X4769 szt. 3 6. Lexmark X654 Panel dotykowy LCD 40X6918 szt. 1 7. Lexmark X654 Moduł skanera LED 40X6396 szt. 1 8. Lexmark X654 Moduł skanera LED ADF 40X6397 szt. 1 9. Kyocera Taskalfa 4501i Zbiornik na zużyty toner 100K WT-860 szt. 20 10. Lexmark MX711 Maintenance 40X8421 szt. 7 11. Lexmark X654/T654 Maintenance 40X4765 szt. 5 12. Lexmark MX611 Maintenance 40X9138 szt. 5 13. Lexmark W850 Flaga (dźwignia) czujnika wyjścia papieru 40X5931 szt. 5 14. Samsung ML-3710ND Fuser (zespół utrwalania) JC91-01024A szt. 10 15. Priport HQ9000 Rolka pobierania C238-2835 szt. 4 * – lub równoważne 2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) Tonery, tusze, bębny światłoczułe (matryce) i części muszą być: a) fabrycznie nowe – za fabrycznie nowe należy uznawać materiały, do których produkcji zostały wykorzystane półprodukty w 100% nowe, nie pochodzące z recyklingu, nie refabrykowane, bez śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, nie regenerowane, pochodzące z bieżącej produkcji, b) pakowane pojedynczo, dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta, opis zawartości i numer katalogowy, a w przypadku zaoferowania Zamawiającemu produktów równoważnych wymagane jest podanie na opakowaniu oznaczenia oryginalnego tonera, tuszu, bębna światłoczułego (matrycy) i części, której dotyczy dany produkt równoważny, c) tonery do urządzeń Lexmark muszą być wyprodukowane po 30 czerwca 2016 r., d) tusze do urządzeń HP muszą być wyprodukowane po 30 października 2016 r. 2) oryginalne – za oryginalne należy uznawać tonery, tusze, bębny światłoczułe (matryce) / części wyprodukowane przez producentów urządzeń, w których będą stosowane, nie będące naśladownictwem lub przeróbką, nie fałszowane, nie posiadające elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy. Udowodnienie, że tonery, tusze, bębny światłoczułe (matryce) i części oferowane przez Wykonawcę, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, spełniają jego wymagania, spoczywa na Wykonawcy. 4. Za równoważne należy uznawać tonery, tusze, bębny światłoczułe (matryce) i części fabrycznie nowe, których jakość, parametry techniczne, w tym wydajność, jest co najmniej taka, jak tonerów, tuszy, bębnów światłoczułych (matryc) i części oryginalnych. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych wykonawca w Formularzu ofertowym obowiązkowo musi przedstawić dokładny ich opis oraz wskazać do jakiego urządzenia są one przeznaczone. Produkt równoważny winien być określony poprzez podanie nazwy, symbolu, producenta oraz wydajności. W przypadku tonera po jego zainstalowaniu w sprzęcie na monitorze komputera podłączonego do kopiarki/drukarki oraz panelu kontrolnym sprzętu nie mogą się pojawiać żadne negatywne komunikaty (np. produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tonera lub pokazuje komunikaty o nieoryginalności zastosowanego materiału). W przypadku gdy toner oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie tonera, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element. Tonery równoważne muszą analogicznie jak w przypadku tonerów oryginalnych posiadać możliwość identyfikacji ich po unikatowym dla każdej sztuki numerze seryjnym, wskazywać przybliżony procentowy poziom toneru oraz pojemność. Wymóg równoważności dotyczy również okresu gwarancji. 5. Niedopuszczalne jest dostarczenie tonerów, tuszy, bębnów światłoczułych (matryc) i części regenerowanych. 6. Warunki wykonania zamówienia: Istotnym warunkiem wykonania zamówienia jest wymóg dostarczenia zamówionych tonerów, tuszy, bębnów światłoczułych (matryc) i części do siedziby Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz wniesienia ich do pomieszczenia wskazanego przez osobę upoważnioną do odbioru zamówionych tonerów, tuszy, bębnów światłoczułych (matryc) i części w godz. 8.15-14.00. Dostawy będą wykonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7. Gwarancja jakości: 1) Zamawiający wymaga udzielenia dożywotniej gwarancji jakości na dostarczone tonery do urządzeń Lexmark. Okres dożywotni oznacza okres od daty zakupu przez Pierwotnego Kupującego do momentu, gdy oryginalny zapas toneru umieszczony w kasecie wyczerpie się do takiego stanu, że kaseta z tonerem nie będzie już działać. 2) W sytuacji zaoferowania Zamawiającemu tonerów/tuszy równoważnych do tonerów/tuszy oryginalnych, gdy autoryzowany serwis dwukrotnie stwierdzi, że uszkodzenie urządzenia spowodowane było zastosowaniem tonerów/tuszy równoważnych, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany całej dostarczonej partii tonerów/tuszy do danego urządzenia na tonery/tusze oryginalne wyprodukowane przez producenta urządzenia. 3) W przypadku gdy podczas eksploatacji tonerów Zamawiający stwierdzi że przypisany danemu tonerowi numer seryjny nie jest unikatowy (powtarza się), Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany całej dostarczonej partii tonerów do danego urządzenia na tonery oryginalne wyprodukowane przez producenta urządzenia z unikatowymi numerami seryjnymi. 4) W okresie 24 miesięcy od dnia dostarczenia tonerów Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania pustych pojemników po tonerach w ciągu 14 dni od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego i przedłożenia Zamawiającemu Karty przekazania odpadów. Zamawiający może dwukrotnie wezwać do odebrania pustych pojemników po tonerach, których łączna ilość nie przekroczy ilości tonerów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach