Przetargi.pl
Dostawa testów ELISA do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt

Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71337 Szczecin, ul. Ostrawicka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 898 200 , fax. 914 898 255
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
  ul. Ostrawicka 2
  71337 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 898 200, fax. 914 898 255
  REGON: 9343800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów ELISA do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Oferowane testy muszą należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikropłytek 96 dołkowych, które są dzielone na 12 "stripów". 2) Testy powinny być pakowane w zestawy nie więcej niż 5 płytek. 3) Surowice kontrolne zestawu (dodatnie i ujemne) w postaci gotowej do użycia bez możliwości rozcieńczenia diulentem, zaś surowce badane rozcieńczane diulentem dołączonym do zestawu. 4) Koniugat i substrat gotowy do użycia. 5) Termin ważności testu nie krótszy niż 10 miesięcy - liczony od daty dostawy do siedziby kupującego. 6) Odczyt wyników musi być możliwy przy użyciu czytnika ELX-800 (producent Boi-Tek), który znajduje się u zamawiającego i automatycznie sterować pracą czytnika. 7) Kompatybilność z programem Vet-Link (Marcel Sp.o.o.). 8) Zestaw ELISA do diagnozowania choroby niebieskiego języka; producent Ingenzim – metoda akredytowana – wg PB/S/37 – wykrywania obecności przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka (BT) metodą ELISA w surowicy krwi bydła i małych przeżuwaczy– metoda jakościowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33694000-1

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach