Przetargi.pl
Dostawa testów diagnostycznych w ilościach wskazanych przez Zamawiającego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-791 Warszawa, Chocimska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48(22) 55 09 615 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
  Chocimska 24
  00-791 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22) 55 09 615, fax. -
  REGON: 00028846100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzh.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów diagnostycznych w ilościach wskazanych przez Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Test Labsystems Covid-19 = zestaw multipleks do wykonania kilku reakcji RT–PCR (PCR z odwrotną transkrypcją) w czasie rzeczywistym (real time RT–PCR); wykrywający obecność materiału genetycznego wirusa SARS-COV2 poprzez jednoczesne wykrywanie genów ORF1ab, N, E, a także kontroli wewnętrznej w próbkach materiału klinicznego pobranego od pacjentów (tj. z wymazu z nosa, wymazu z gardła, wymazu z nosogardzieli, a także materiału pochodzącego z dolnych dróg oddechowych) lub produkt równoważny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach