Przetargi.pl
Dostawa tabletów oraz pomocy dydaktycznych dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli ogłasza przetarg

 • Adres: 87100 Toruń, ul. Henryka Sienkiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 881 93 10 25
 • Data zamieszczenia: 2018-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
  ul. Henryka Sienkiewicza 36
  87100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 881 93 10 25
  REGON: 87123541500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpcen-torun.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tabletów oraz pomocy dydaktycznych dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 133 tabletów oraz pomocy dydaktycznych tj. 144 gier Scottie Go oraz 144 urządzeń do nauki programowania Ozobot dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Dostawy świadczone będą w związku z realizacją projektu „Buduję, koduję, programuję” realizowanego przez KPCEN w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. Dostawa realizowana będzie w II etapach tj. I etap z realizacją do 20 sierpnia 2018 roku obejmować będzie dostawę 75 tabletów, 90 gier Scottie Go oraz 90 urządzeń typu Ozobot, II etap z realizacja do dnia 20 sierpnia 2019 roku obejmować będzie dostawę 58 tabletów, 54 gier Scottie Go oraz 50 urządzeń typu Ozobot. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Dostarczenie 133 tabletów dla nauczycieli zgodnych z poniższą specyfikacją: • Procesor: taktowanie minimum 1.3GHz, typ czterordzeniowy • Wyświetlacz: minimum 9.6" (243.4mm), rozdzielczość minimum 1280 x 800 (WXGA), technologia TFT, Głębia kolorów 16M • Aparat rozdzielczość minimum CMOS 5.0 Mpix, Auto Focus, rozdzielczość przedniego aparatu CMOS minimum 2.0 Mpix, rozdzielczość nagrywania wideoHD minimum (1280 x 720), 30 klatek/sekundę • Pamięć: wielkość RAM minimum 1.5 GB, wielkość ROM minimum 8 GB, dostępna pamięć minimum 5 GB, zewnętrzna pamięć MicroSD (do 128GB) • Sieć: Wi-Fi • Łączność: wersja USBUSB 2.0, technologia określania lokalizacji GPS, Glonass, gniazdo słuchawkowe 3.5mm Stereo, Wi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz, Wi-Fi Direct, wersja Bluetooth v4.0, profile BluetoothA2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, synchronizacja z PCKies • System Android • Informacje ogólne, form FactorTablet • Czujniki: akcelerometr • Parametry fizyczne: wymiary co najmniej (WxSxG, mm) 241.9 x 149.5 x 8.5, • Bateria: czas pracy - transmisja do 8h, odtwarzanie video do 7h, pojemność baterii (mAh)5000, czas pracy - słuchania muzyki do 95h • Audio i Wideo: format odtwarzania wideo (standard minimum) MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM, rozdzielczość odtwarzania wideoFHD (1920 x 1080), 30 klatek/sekundę, format odtwarzania audioMP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Opis funkcjonalności: tablety zapewnią prawidłową obsługę następującego oprogramowania: Scrath Junior, klocki Jumi, klocki WeDo. b) Dostarczenie 144 gier Scottie Go w wersji edukacyjnej c) Dostarczenie 144 urządzeń do nauki programowania typu Ozobot
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenia zamówienia. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VII pkt 3 SIWZ w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach