Przetargi.pl
Dostawa środków ochrony indywidualnej z przeznaczeniem dla strażaków Komendy Powiatowej PSP w Legionowie

Powiat Legionowski ogłasza przetarg

 • Adres: 05-119 Legionowo, ul. gen. Władysława Sikorskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 840 872 , fax. 227 742 551
 • Data zamieszczenia: 2021-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Legionowski
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
  05-119 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 227 840 872, fax. 227 742 551
  REGON: 13269858000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat-legionowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej z przeznaczeniem dla strażaków Komendy Powiatowej PSP w Legionowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej z przeznaczeniem dla strażaków Komendy Powiatowej PSP w Legionowie zgodnie ze złożoną ofertą (rękawice ochronne – 46 szt., ubranie ochronne – 20 szt., buty ochronne – 12 szt.);
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach