Przetargi.pl
Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, w związku z epidemią COVID-19

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 850 36 00 , fax. 17 852 11 30
 • Data zamieszczenia: 2021-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 850 36 00, fax. 17 852 11 30
  REGON: 00102300300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, w związku z epidemią COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dla części I: dostawa rękawic ochronnych jednorazowych (nitrylowych) 5 500 opak. po 100 szt. ( rozmiar S – 1 000 opak., rozmiar M – 1 200 opak., rozmiar L – 1 300 opak., rozmiar XL – 2 000 opak.);dla części II: dostawa 140 000 szt. jednorazowych maseczek chirurgicznych, dla części III: dostawa 50 szt. płynu do dezynfekcji 5 l, dla części IV: dostawa 5000 szt. półmasek filtrujących FFP2 i 4500 szt. FFP3, dla części V: dostawa 100 szt. gogli ochronnych, dla cz. VI: 60 szt. stacji do bezdotykowej dezynfekcji rąk, do siedziby Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach