Przetargi.pl
Dostawa środków ochrony indywidualnej.

Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Lwowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 437 500 , fax. 134 468 322
 • Data zamieszczenia: 2021-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny
  ul. Lwowska 22
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 134 437 500, fax. 134 468 322
  REGON: 37044448600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kombinezonów ochronnych- (Pakiet 1), osłon na buty - (Pakiet 2), fartuchów jednorazowych - (Pakiet 3), półmasek klasy FFP3 – (Pakiet 4), półmasek klasy FFP 2- (Pakiet 5), masek chirurgicznych - (Pakiet 6), czepków ochronnych – (Pakiet 7), ubrań bluza+spodnie- (Pakiet 8), fartuchów barierowych (Pakiet 9), zarękawków 1xużytku (Pakiet 10), czepków typu „kosmos” (Pakiet 11)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach