Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Szpital Powiatowy w Chrzanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, Topolowa 16
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Chrzanowie
  Topolowa 16
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  REGON: 000310108
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Płynny preparat,w formie koncentratu zawierający nie mniej niż 3 enzymy rozpuszczające substancje organiczne do manualnego mycia i oczyszczania narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych. Preparat na bazie aldehydu glutarowego stosowany do dezynfekcji endoskopów, narzędzi, termolabilnych wyrobów medycznych.Preparat płynny w formie koncentratu na bazie aktywnego chloru do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych,sprzętu, naczyń, zastaw kuchennych, urządzeń do przechowywania żywności.Środki dezynfekcyjne różneŚrodek dezynfekcyjny w postaci tabletek na bazie chloru aktywnego,posiadający zastosowanie w obszarze medycznymPłynny środek niskopieniący do dezynfekcji chemiczno-termicznej w urządzeniach z automatycznym dozowaniem do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek w myjniach dezynfektorach na bazie glukoprotaminy.Chusteczki bezalkoholowe i alkoholowe do stosowania w obszarze medycznymPreparat bezalkoholowy do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni nieodpornych na działanie alkoholiPreparat do mycia ciała noworodków w postaci piankiGotowe chusteczki nasączone preparatem bezalkoholowym do dezynfekcji powierzchni i wyposażeniaŚrodek dezynfekcyjny do powierzchni w saszetkach o pojemności 100 ml na bazie kwasu cytrynowego i chlorynu soduPreparat eksploatacyjny do urządzenia Aerosept AF, w którego posiadaniu jest szpitalroztwór aktywowanego aldehydu glutarowegoPłynny koncentrat do mycia w myjniach endoskopowych. Zamawiający posiada myjnię endoskopową WD415 Wassenburg będącą na gwarancji. Zamawiający wymaga określonego preparatu do mycia ze względu na gwarancję.Preparat alkoholowy gotowy do użytku, nie zawierający aldehydów, czwartorzędowych zasad amonowych, chlorheksydyny.Preparat do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni zmywalnych, wyposażenia, sprzętu w obszarze medycznym.Preparat bezaldehydowy oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu w formie proszku posiadający dobre właściwości myjąco - dezynfekujące.Preparat w formie koncentratu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu.Preparat dezynfekcyjny do aparatu sztucznej nerki, preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatu Fresenius na bazie kwasu cytrynowegoŚrodek do dekalcyfikacji i dezynfekcji termiczno-chemicznejEnzymatyczny preparat myjący do myjni -dezynfektor endoskopowej Olympus ETD.Środek do mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni na bazie guanidtyny i czwartorzędowych związków amonowych, suche bezwłókninowe chusteczki, dystrybutor w postaci wiaderkaŚrodek myjąco-dezynfekcyjny, płynny koncentrat na bazie amin, bakteriobójczy, drożdżakobójczy, działający na wirusy osłonkowe do manualnego mycia i wstępnej dezynfekcji przed maszynową dekontaminacją oraz do przechowywania narzędzi na mokroPreparat do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania.Preparat w koncentracie przeznaczony do mycia, dezynfekcji i odwapniania aparatury hemodializacyjnej.Podchloryn sodu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach