Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 963 251 , fax. 846 963 251
 • Data zamieszczenia: 2021-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
  ul. Piłsudskiego 11
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  tel. 846 963 251, fax. 846 963 251
  REGON: 30837600000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa środków dezynfekcyjnych do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 pakiety: Pakiet 1 - Dezynfekcja małych powierzchni , Pakiet 2 - Dezynfekcja dużych powierzchni, Pakiet 3 – Dezynfekcja manualna narzędzi, Pakiet 4 - Maszynowa dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego, Pakiet 5 - Maszynowa dezynfekcja sprzętu higienicznego, Pakiet 6 - Dezynfekcja rąk oraz skóry, Pakiet 7 - Dezynfekcja skóry, ran i błon śluzowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach