Przetargi.pl
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Ochotnicza Straż Pożarna Jelenia Góra-Sobieszów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-570 Jelenia Góra, Cieplcka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 601244437
 • Data zamieszczenia: 2021-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna Jelenia Góra-Sobieszów
  Cieplcka 168 A
  58-570 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 601244437
  REGON: 231160822
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zgodnego z normą PN-EN1846-2 posiadającego ważny certyfikat dopuszczenia do stosowania w jednostkach ochrony ppoż.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach