Przetargi.pl
Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże Ludwika Pasteura 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Wybrzeże Ludwika Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 000288981
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa lampy zabiegowej na potrzeby Zakładu Symulacji MedycznejZamówienie udzielane jest w ramach realizacji projektów pn.:„Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”Dostawa medycznej jednostki zasilającej na potrzeby Zakładu Symulacji MedycznejZamówienie udzielane jest w ramach realizacji projektów pn.:„Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”Dostawa sekwenatora nanoporowego wraz z wymiennymi komorami przepływowymi na potrzeby Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Katedry Biologii i Biotechnologii FarmaceutycznejDostawa komory do przygotowywania próbek metodą ekstrakcji do fazy stałej - SPE (ang. Solid Phase Extraction) na potrzeby Zakładu Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej Katedry Biologii i Biotechnologii FarmaceutycznejDostawa koncentratora z blokiem grzewczym na potrzeby Zakładu Biotechnologii Farmaceutycznej Katedry Biologii i Biotechnologii FarmaceutycznejDostawa termocyklera na potrzeby Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii LekarskiejDostawa spektrofotometru na potrzeby Katedry i Zakładu Mikrobiologii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31524110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach