Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem.

Teatr Polski we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-032 Wrocław, ul. Gabrieli Zapolskiej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 160 701 , fax. 713 160 703
 • Data zamieszczenia: 2021-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Polski we Wrocławiu
  ul. Gabrieli Zapolskiej 3
  50-032 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 160 701, fax. 713 160 703
  REGON: 27891300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrpolski.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem, obejmująca m. in.: 1) Laptopy (5 modeli) 2) Monitor 3) Pakiety oprogramowania Microsoft Office 4) Pakiety oprogramowania Adobe Creative Cloud 5) Routery bezprzewodowe, 6) Osprzęt i akcesoria komputerowe: myszki, zestaw klawiatura + myszka, kabel hdmi adapter USB, torby na laptopy,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach