Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Olszyna” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Olszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 59-830 Olszyna, ul. Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 212 368 , fax. 757 212 050
 • Data zamieszczenia: 2021-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olszyna
  ul. Wolności 6
  59-830 Olszyna, woj. dolnośląskie
  tel. 757 212 368, fax. 757 212 050
  REGON: 23082148600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Olszyna” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa obejmuje: 1. Laptop szt. 8 2. Tablet szt. 8 3. Laptop dla nauczyciela szt. 1 4. Laptop z oprogramowaniem szt. 1 5. Laptop szt. 8 6. Tablet szt. 8 7. Laptop dla nauczyciela szt. 1 8. Laptop szt. 8 9. Tablet szt. 6 10. Laptop dla nauczyciela szt. 1 11. Tablet szt. 16 12. Laptopy szt. 16 13. Programy antywirusowe - 16 stanowisk szt. 1 14. Program Opiekun Ucznia - 16 stanowisk szt. 1 15. Myszki przewodowe szt. 16 16. Słuchawki do komputera szt. 16 17. Pakiet oprogramowania biurowego - licencja 1 18. Głośniki komputerowe duże szt. 3. Sprzęt przeznaczony jest do następujących placówek: pozycja 1-3 Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie, pozycja 4-7 Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie, pozycja 8-18 Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach