Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu do pracowni gastronomicznej

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 200 12 00 , fax. 41 200 12 10
 • Data zamieszczenia: 2020-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 12 00, fax. 41 200 12 10
  REGON: 29100937200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu do pracowni gastronomicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu do pracowni gastronomicznej. Przedmiot zamówienia podzielono na pięć części, z których każda stanowi osobne zadanie. 1.1. Zadanie I realizowane w ramach Projektu pn. "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmuje zakup z dostawą i montażem sprzętu dydaktycznego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych dla 8 Uczestników – wychowanków Szkoły Branżowej I Stopnia w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, kształcących się w zawodzie – kucharz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Załączniku Nr 1a do SIWZ w postaci: 1.1.1. sprzętu RTV: a) ekran projekcyjny elektryczny – 2 szt. b) odtwarzacz DVD/Blu-ray – 1 szt. c) telewizor 32ʺ – 1 szt. d) telewizor 65ʺ – 1 szt. e) zestaw kina domowego – 1 zestaw f) mikrofony bezprzewodowe, nagłowne – 2 zestawy g) listwa zasilająca 5 gniazd z uziemieniem – 5 szt. h) odtwarzacz CD/MP3 – 1 szt. 1.1.2. sprzętu multimedialnego: a) projektor multimedialny Full HD – 5 szt. b) monitor interaktywny 65ʺ 4K – 2 szt. 1.2. zadanie II obejmuje zakup z dostawą i montażem sprzętu do pracowni gastronomicznej w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu realizowane w ramach Projektu pn. "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci: 1.2.1. sprzętu AGD: a) zmywarka wolnostojąca – 1 szt. b) kuchnia indukcyjna (60cm) – 2 szt. c) lodówko-zamrażalka 360l – 1 szt. d) okap gastronomiczny przyścienny skośny – 1 zestaw e) kuchenka mikrofalowa wolnostojąca – 1 szt. f) mikser z misą obrotową – 2 komplety g) blender ręczny – 1 komplet h) maszynka elektryczna domielenia mięsa z nasadkami do tarcia jarzyn – 1 szt. 1.2.2. mebli do pracowni gastronomicznej: a) szafka ze stali nierdzewnej z 3 szufladami – 2 szt. b) stół ze zlewem jednokomorowym i dolną półką 1,2 m, bateria mieszająca stojąca z wylewką natryskową - 1 szt. c) stół ze zlewem dwukomorowym i dolną półką 1,4m, bateria mieszająca stojąca z wylewką natryskową – 1 szt. d) stół ze zlewem dwukomorowym i dolną półką 1,4m, bateria mieszająca stojąca z elastycznym natryskiem – 1 szt. e) szafka robocza z drzwiami przesuwnymi – 1 szt. f) stół roboczy 1,8m – 1 szt. 1.2.3. wyposażenia kuchni: a) zestaw garnków do indukcji (13 elementów) – 1 komplet b) sztućce komplet 68 sztućców na 12 osób – 1 komplet c) patelnia grillowa, kwadratowa, żeliwna 26x26cm z pokrywką – 1 szt. d) patelnia żeliwna 22 cm – 1 szt. e) patelnia żeliwna wok 24 cm z pokrywką – 1 szt. f) patelnia żeliwna 18 cm – 1 szt. g) garnek żeliwny wok 30 cm z pokrywką – 1 szt. h) noże kuchenne w drewnianym bloku – 1 komplet i) komplet obiadowy i kawowy na 12 osób porcelana – 1 komplet 1.2.4. sprzętu baristyczny: a) filiżanka do cappuccino ze spodkiem 185 ml – 9 szt. b) filiżanka do espresso ze spodkiem 80ml – 9 szt. c) szklanka z uchwytem do Irish Coffe 225ml – 9 szt. d) szklanka z uchwytem do Latte 260ml – 9 szt. e) dekorator do kawy z 4 tarczami – 1 szt. 1.2.5. sprzętu do carvingu: a) komplet do carvingu w drewnianej walizce 22 elementy – 9 kompletów 1.3. zadanie III obejmuje dostawę sprzętu komputerowego w postaci: a) komputer przenośny typu notebook - 9 szt. b) komputer typu All-in-One - 20 szt. c) drukarka termiczna do etykiet EZD - 2 szt. d) drukarka atramentowa kolorowa A3 dodatkowo z 2 szt. kompletu tuszy – 1 szt. e) dysk przenośny USB 2 TB – 2 szt. f) pamięć przenośna typu pendrive 128 GB, USB 3.0 – 2 szt. g) pamięć przenośna typu pendrive 16 GB – 10 szt. h) czytnik kodów QR USB – 2 szt. i) czytnik kodów QR z pamięcią wewnętrzną – 5 szt. j) dysk SSD 2,5‘’ 250 GB – 15 szt. k) kamerka internetowa USB – 2 szt. l) karta dostępowa – 1000 szt. m) ribbon do drukarki Zebra – 2 szt. n) zestaw klawiatura + mysz USB – 10 szt. o) zestaw: komputer stacjonarny, monitor, akcesoria, dedykowany do systemu PiK – 4 zestawy. W zadaniu III zakup jednego komputera przenośnego typu notebook (lit. a) oraz 10 szt. pamięci przenośnej typu pendrive (lit. g) realizowany jest w ramach Projektu pn. "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 1.4. zadanie IV obejmuje dostawę oprogramowania komputerowego w postaci: a) Microsoft Office Home & Business 2019 – 30 szt. b) Ewida Standard Premium – 1 szt. c) Ontrack EasyRecovery Professional – 2 szt. d) Abby Fine Reader Standard 15 – 2 szt. 1.5. zadanie V przygotowywane w ramach Projektu pn. "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje dostawę sprzętu komputerowego zgodnego z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Załączniku Nr 1d do SIWZ, do trzech pracowni w jednostkach Zamawiającego tj.: 1.5.1. Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie w postaci: a) płyta główna ATX – 15 szt. b) zasilacz komputerowy ATX – 15 szt. c) obudowa komputerowa ATX bez zasilacza – 15 szt. 1.5.1. Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach w postaci: a) płyta główna ATX – 15 szt. b) zasilacz komputerowy ATX – 15 szt. c) obudowa komputerowa ATX bez zasilacza – 15 szt. 1.5.1. Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku w postaci: a) płyta główna ATX – 15 szt. b) zasilacz komputerowy ATX – 15 szt. c) obudowa komputerowa ATX bez zasilacza – 15 szt.. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono: - dla zadania I - w Załączniku Nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), - dla zadania II - w Załączniku Nr 1b do SIWZ (OPZ) - dla zadania III i zadanie IV - w Załączniku Nr 1c do SIWZ (OPZ) – Specyfikacja techniczna - dla zadania V - w Załączniku Nr 1d do SIWZ (OPZ) – Specyfikacja techniczna 3. Wykonawca składając ofertę gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie pierwszej jakości, wolny od wad, fabrycznie nowy, tj. nieużywany przed dniem dostarczenia (nieuszkodzony, nieregenerowany), nie obciążony prawami osób lub podmiotów trzecich, spełniający wymagania intensywnej eksploatacji, wyprodukowany w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001, pochodzący z legalnych, oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie będzie nieużywane i nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zaoferowany sprzęt gastronomiczny (zadanie II) musi spełniać wymagania opisane w: - Rozporządzeniu (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. - Rozporządzeniu (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) w odniesieniu do materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. - Ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. - Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 4. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 5. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadać stosowne certyfikaty i atesty, aprobaty techniczne dopuszczające do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, któremu ma służyć, musi posiadać w zależności od wymogów zawartych w OPZ: dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa itp. oraz inne niezbędne dokumenty ujęte w OPZ. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza przedstawienie certyfikatów, kart katalogowych w języku powszechnie przyjętym w handlu międzynarodowym, jeżeli nie są dostępne w języku polskim. 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w zakresie zadania I, zadania II, zadania III, zadania IV, zadania V zorganizowanym przez siebie transportem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas załadunku, transportu oraz rozładunku. 7. Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania, wniesienia, ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i montażu (w tym złożenia poszczególnych części składowych), instalacji oprogramowania (jeśli dotyczy), uruchomienia zgodnie z instrukcją producenta, sprawdzenia stanu technicznego przedmiotu zamówienia, pierwszego uruchomienia, w tym podłączenia do istniejących mediów (podłączenia do prądu, wody) wraz z niezbędnymi elementami łączącymi (jeżeli jest konieczne), sprawdzenia poprzez wykonanie wymaganych prób i pomiarów, przekazania do użytku oraz przeprowadzenia pełnego szkolenia personelu na miejscu użytkowania w zakresie obsługi i bezpieczeństwa użytkowania dostarczonego sprzętu (w zakresie zadania I). 8. Przedmiot zamówienia stosownie do zadania, musi zostać dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, wszelkim osprzętem (złączkami, przewodami, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem) niezbędnym do właściwego montażu urządzeń, uruchomienia i prawidłowego korzystania z dostarczonego asortymentu (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). 9. Montaż wszystkich wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia urządzeń (dotyczy zadania I i zadania II) musi odbyć się zgodnie ze sztuką oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi stosowne, ważne uprawnienia zawodowe i kwalifikacje (elektryk, hydraulik) oraz posiadać odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania zadania, tak aby jego działania nie spowodowały utraty gwarancji. Wszelkie koszty związane z montażem ponosi Wykonawca. 10. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiego wskazania oznacza, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. 11. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z parametrami techniczno-użytkowymi, określonymi szczegółowo w OPZ. Nieposiadanie przez zaoferowany przedmiot zamówienia jakiegokolwiek parametru daje podstawy Zamawiającemu do odrzucenia oferty. 12. W przypadku, gdy w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ Zamawiający wskazał nazwy własne technologii, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane w SIWZ nazwy własne technologii, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty zostały użyte jedynie przykładowo i mają na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów, urządzeń i rozwiązań. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym (udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy). Stosowne dokumenty potwierdzające równoważność należy dołączyć do oferty oraz wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie opisane. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały, urządzenia i rozwiązania zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w OPZ przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę w ofercie. 13. W momencie odbioru towaru Zamawiający zastosuje procedury sprawdzające legalność dostarczonego oprogramowania. Zamawiający przeprowadzi weryfikację oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. 14. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny/wsparcie techniczne dla dostarczonego sprzętu/urządzeń i oprogramowania, który wymaga serwisowania/wsparcia na minimalne okresy wskazane z OPZ. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji zapewnionej przez producenta sprzętu zgodnie z OPZ, przy czym jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu, wyposażenia, materiałów lub urządzeń dostarczonych w ramach realizacji zamówienia przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu – Strony obowiązuje okres gwarancji równy gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu/urządzenia. 15. Przed złożeniem oferty w zakresie zadania I i zadania II Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych informacji dla rzetelnego i kompletnego przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej należy ustalić z osobą wskazaną w rozdziale IX ust. 5 SIWZ. 16. Wzory umów stanowiące odpowiednio Załącznik Nr 5a do SIWZ – dla zadania I, Załącznik Nr 5b do SIWZ – dla zadania II, Załącznik Nr 5c do SIWZ – dla zadania III, Załącznik Nr 5d do SIWZ – dla zadania IV, Załącznik Nr 5e do SIWZ – dla zadania V są integralną częścią SIWZ i zapisy w nich zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa minimalnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie w żadnej z pięciu części
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – według proponowanego wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.3.- 4.5. SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach