Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-383 Wrocław, ul. Joliot - Curie
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3757401 , fax. 71 3757895
 • Data zamieszczenia: 2021-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
  ul. Joliot - Curie 15
  50-383 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3757401, fax. 71 3757895
  REGON: 13010000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uni.wroc.pl/7/strona-glowna-bip.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach