Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-064 Bydgoszcz, Jana Karola Chodkiewicza 30
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Jana Karola Chodkiewicza 30
  85-064 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 340057695
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów, urządzenia wielofunkcyjnego, skanera, drukarki, oprogramowaniaDostawa notebooków, urządzenia wielofunkcyjnego, oprogramowaniaDostawa urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, akcesoriów komputerowych, oprogramowania;Dostawa drukarki, skanera, tabletówDostawa laptopaDostawa notebooków, tabletów, rzutnika, oprogramowania;Dostawa notebooków, oprogramowaniaDostawa laptopa, oprogramowania;Dostawa laptopa;Dostawa laptopa, oprogramowania;Dostawa laptopa, akcesoriów komputerowych, oprogramowania;Dostawa drukarki;Dostawa komputera stacjonarnego, monitora, laptopa, skanera, dysku zewnętrznego;Dostawa laptopa, dysku zewnętrznego, myszki komputerowej;Dostawa stacji roboczej;Dostawa notebooka, oprogramowania, myszki komputerowej ;Dostawa komputera, oprogramowania;Dostawa tabletów z rysikami, drukarki, skanera, laptopa;Dostawa laptopów, oprogramowania;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach