Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIWISKACH

GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683290962 , fax. 683290962
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
  ul. Słowackiego 11
  66-010 Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie
  tel. 683290962, fax. 683290962
  REGON: 970770758
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodbobrz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIWISKACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego do świetlicy wiejskiej w Niwiskach według poniższej specyfikacji a) Projektor - 1 sztuka Wymagania techniczne:• Jasność – minimum 4500 ANSI lumenów,• Rozdzielczość – minimum Full HD 1920x1080,• wejście HDMI 2 szt,• wejście D-Sub 1 szt,• wejście liniowe audio,• wyjście liniowe audio,• złącze USB,• kontrast minimum 30000:1,• wielkość obrazu zakres około 30” – 300”, • żywotność lampy minimum 4000 h w trybie normalnym,• korekcja Keystone minimum +/- 40 º,• zoom minimum 1,3:1,• głośnik minimum10W,• sterowanie pilotem bezprzewodowym,• zasilanie 230V,• torba w zestawie,b) Wzmacniacz rozgłoszeniowy - 1 szt.Wymagania techniczne:• moc wyjściowa 200 W RMS minimum,• Ilość stref nagłośnienia: 6x,• Odtwarzacz MP3,• Port Bluetooth,• Wejścia liniowe: 3 AUX, • Wejścia mikrofonowe: 3 MIC,• tuner radiowy FM• Wyjścia linii głośnikowych 4~16Ω, 70V, 100V,• wejście USB i kart SD,• wyjście AUX,• regulacja głośności, niskich i wysokich tonów,• zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe,• zasilanie 230V,c) Głośnik przenośny ze wzmacniaczem - 1 szt.Wymagania techniczne:• moc wyjściowa 500 W RMS minimum,• Wejście liniowe audio AUX : tak,• Wejście mikrofonowe: tak,• tuner radiowy FM: tak,• Port Bluetooth: tak,• cyfrowe łącze optyczne: tak,• Port USB: tak• sterowanie pilotem bezprzewodowym• zasilanie 230V,d) Monitor komputerowy LCD - 1 szt. Wymagania techniczne : • matryca typu IPS lub VA, matowa, przekątna przynajmniej 27”, rozdzielczość przynajmniej 1920x1080, odświeżanie na poziomie minimum 75 Hz,• wbudowane głośniki,• wymagane gniazda HDMI i D-SUB, wejście audio analogowe,• kabel HDMI w komplecie,• obsługa technologii Low Blue Light,2) Zamówienie ma charakter ryczałtowy. 3) Wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38652120-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną