Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla KPODR w Minikowie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie ogłasza przetarg

 • Adres: 89-122 Minikowo, -
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 867 200 , fax. 523 867 227
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  - -
  89-122 Minikowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 867 200, fax. 523 867 227
  REGON: 93222745000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpodr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla KPODR w Minikowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w podziale na następujące zadania: 1) Komputer przenośny – 25 szt. 2) Komputer przenośny – 1 szt. 3) Komputer przenośny – 1 szt. 4) Komputer stacjonarny wraz z monitorem – 1 szt. 5) Komputery stacjonarne – 2 szt. 6) Słuchawki bezprzewodowe – 5 szt. 7) Dyski przenośne – 2 szt. 8) Urządzenia wielofunkcyjne – 2 szt. Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach