Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4 A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Przemysłowa 4 A
  24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie
  REGON: 431019069
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o., z siedzibą w Opolu Lubelski ul Przemysłowa 4a. w postaci:Część 1 –Monitoring Infrastruktury ITszczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zał nr 8 OPZPrzedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o., z siedzibą w Opolu Lubelski ul Przemysłowa 4a. w postaci:Część 2 –Bezpieczeństwo infrastruktury wraz ze szkoleniem personeluszczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał nr 8 OPZPrzedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o., z siedzibą w Opolu Lubelski ul Przemysłowa 4a. w postaci:Część 3 –Zarządzanie infrastrukturąszczeółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał nr 8 OPZ. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o., z siedzibą w Opolu Lubelski ul Przemysłowa 4a. w postaci:Część 4 –Dostawa i uruchomienie kompletnego systemu kopii bezpieczeństwaszczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał nr 8 OPZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach