Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i artykułów medycznych z zakresu stomatologii, anatomii i pierwszej pomocy – w ramach doposażenia pracowni asystentka stomatologiczna i pracowni nauki anatomii i pierwszej pomocy.

Województwo Łódzkie/Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Świętego Antoniego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447242743 , fax. 447242743
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Łódzkie/Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
  Świętego Antoniego
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 447242743, fax. 447242743
  REGON: 368022090
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckutomaszow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i artykułów medycznych z zakresu stomatologii, anatomii i pierwszej pomocy – w ramach doposażenia pracowni asystentka stomatologiczna i pracowni nauki anatomii i pierwszej pomocy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fantom Głowa treningowa z uzębieniem - szt. 2Lampa polimeryzacyjna - szt. 1Endometr - szt. 1Negatoskop - szt. 1Sprzęt stomatologiczny - 1 zestawKleszcze Meissner wąskieKleszcze Meissner średnieKleszcze Meissner szerokieDźwignia korzeniowa BeinSzczoteczka do kątnicyPistolet do aplikacji mas wyciskowychŁyżki do fluoryzacji 2 opakowania ( po 100 szt. )Endobox na 40 instrumentówEndobox na 18 instrumentówDestylarkaLinijka endodontycznaOchraniacz na palecRetraktor policzkówKleszcze Bertenazestaw (składający się z 8 elementówKątnica na mikrosilnikProstnica na mikrosilnikŁyżki wyciskane górne i dolneKarpulaUrządzenie do badania żywotności miazgi (unistom/pup testeZestaw narzędzi diagnostycznych (zgłębik, lusterko, pęsetaAsortyment do nauki anatomii:Szkielet anatomiczny z mięśniami,Zestaw model różnych części ciał,Anatomiczny model czaszki człowieka demonstracyjny,Zestaw modeli (tułów, głowa z szyją, skóra),Tablice anatomiczne (różne układy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35112100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach