Przetargi.pl
Dostawa sortów umundurowania leśnika i odzieży ochronnej bhp do Nadleśnictwa Międzyrzec w 2012r

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Międzyrzec ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 53
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3714206 , fax. 083 3714206
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Międzyrzec
  ul. Warszawska 53 53
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 083 3714206, fax. 083 3714206
  REGON: 03001102600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.lasy.gov.pl/web/miedzyrzec
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sortów umundurowania leśnika i odzieży ochronnej bhp do Nadleśnictwa Międzyrzec w 2012r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych leśnika i odzieży ochronnej bhp do siedziby Nadleśnictwa Międzyrzec w 2012 r. Sorty mundurowe leśnika wykonane wykonanych według wzorów określonych: a) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2007r. w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawionych do ich noszenia (Dz. U. z 2007r., nr 51, poz. 342); b) Zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 1999r. wzorcami mundurów i przedmiotów uzupełniających mundury leśnika oraz wzorcową dokumentacją techniczną; c) Zarządzeniem nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 lipca 2001r.w sprawie określenia rodzajów tkanin jakie mogą być używane do szycia mundurów leśnika; d) Zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno - technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika. 2) Odzież ochronna i obuwie bhp powinna odpowiadać wzorcom określonym w Polskich Normach. Szczegółowy opis odzieży bhp zawierają Polskie Normy: - odzież ochronna (ubrania) PN-EN 340:1996; - obuwie ochronne PN 345:1996; - odzież ochronna p. deszczowa PN 343:2004. 2. Wielkość przedmiotu zamówienia w zakresie umundurowania określona jest na 4818 pkt., ustalonych w oparciu o zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28.06.1999r. oraz zarządzenie nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.06.2000 r. 3. Szczegółowe zestawienie zamawianych sortów mundurowych leśnika i odzieży roboczej oraz obuwia bhp przedstawia się następująco: I. Mundur wyjściowy leśnika: 1. mundur wyjściowy męski: spodnie 1 szt.; 2. mundur wyjściowy damski: marynarka - 3 szt., spódnica - 3szt., spodnie - 2 szt., 3. Koszula biała męska z długim rękawem - 4 szt., 4. Koszula biała męska z krótkim rękawem - 5 szt., 5. Bluzka biała damska z długim rękawem - 3 szt., 6. Bluzka biała damska z krótkim rękawem - 3m szt., 7. Krawat - 4 szt., 8. Płaszcz wiosenno - jesienny męski - 1 szt., 9. Kapelusz męski - 3 szt., 10. Kurtka zimowa damska - 1 szt., 11. Kurtka zimowa męska - 4 szt., 12. Czapka mundurowa - 2 szt., II. Mundur codzienny leśnika: 1. Koszula męska z długim rękawem -19 szt., 2. Koszula męska z krótkim rękawem 17 szt., 3. Bluzka damska z długim rękawem - 2 szt., 4. Bluzka damska z krótkim rękawem 2 szt., 5. Spodnie męskie - 19 szt., 6. Sweter - 14 szt., 7. Kamizelka - 1 szt., 8. Bluza z polaru - 19 szt., 9. Kurtka - 12 szt., 10. Czapka zimowa - 6 szt., III. Mundur terenowy leśnika: 1. Ubranie letnie /bluza, spodnie, kamizelka/ - 4 szt., 2. Ubranie zimowe /kurtka, spodnie/ - 3 szt., 3. Czapka letnia - 2 szt., 4. Czapka zimowa - 3 szt., IV. Przedmioty uzupełniające: 1. Rękawice damskie 3 pary, 2. Rękawice męskie - 12 par, 3. Skarpety - 50 par, 4. Półbuty wyjściowe - 15 par, 5. Półbuty codzienne - 44 pary, 6. Trzewiki terenowe z membraną SYMPATEX lub równoważną - 27 par, 7. Buty z membraną GORETEX lub równoważną - 32 pary, V. Oznaki: 1. Stylizowany wizerunek orła 1 szt., 2. Stylizowana gałązka modrzewia - 2 szt., 3. Oznaki służbowe (dystynkcje) - 1 szt., VI. BHP: 1. Buty gumowe - 34 pary, 2. Buty gumowo-filcowe - 34 pary, 3.Kurtka wodochronna - 12 szt., 4. Koszula flanelowa - 9 szt., 5. Kalesony - 9 szt., 6. Ubranie całoroczne - 2 kpl., 7.Ocieplacz - 4 szt., 8. Ubranie rob. Zimowe - 2 kpl., 9. Trzewiki przemysłowe - 3 pary, 10. Czapka rob. Letnia - 5 szt., 11. Czapka rob. Zimowa - 4 szt., 12. Ubranie robocze letnie - 9 kpl., 13. Rękawice ochronne - 200 par, 14. Trzewiki terenowe - 2 pary
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 180000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lublin.lasy.gov.pl/web/miedzyrzec
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach