Przetargi.pl
Dostawa samochodu osobowego wraz z dokumentami umożliwiającymi zarejestrowanie go

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-447 Lublin, Diamentowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817440326
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
  Diamentowa 6
  20-447 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817440326
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://piorin.gov.pl/wiorin/lubelskie/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu osobowego wraz z dokumentami umożliwiającymi zarejestrowanie go
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa samochodu osobowego wraz z dokumentami umożliwiającymi zarejestrowanie go - szczegółowo określona w Załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach