Przetargi.pl
Dostawa samochodu dostawczego o DMC nie przekraczającej 3,5 t.

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Sucha
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483 310 273 , fax. 483 310 274
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu
  ul. Sucha 15
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 483 310 273, fax. 483 310 274
  REGON: 14125686500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zuk.radom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu dostawczego o DMC nie przekraczającej 3,5 t.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o DMC nie przekraczającej 3,5 t. z podwójną kabiną oraz ze skrzynią samowyładowczą (wywrotka) na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu. • Specyfikacja techniczna samochodu: Nadwozie: Podwójna kabina 7 os. oraz skrzynia samowyładowcza (wywrotka) Rok produkcji 2019-2020 (fabrycznie nowy) Pojemność skokowa: min. 1900 cm3, max.2500 cm3 Moc: min. 120 KM, max 150 KM Typ sinika: Diesel Skrzynia biegów: manualna Kolor: biały Liczba miejsc wraz kierowcą: 7 Dopuszczalna masa całkowita: do 3,5 t Norma emisji spalin: min EURO 6 Wyposażenie dodatkowe: klimatyzacja, wspomaganie układu kierowniczego, ABS, ESP, poduszka powietrzna minimum dla kierowcy, immobiliser, centralny zamek, szyby minimum przednie sterowane elektrycznie, boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane o zwiększonym polu widzenia raz przedłużane, drzwi boczne w części pasażerskiej (prawe i lewe), tylna ściana kabiny pasażerskiej z szybą, felgi stalowe 15” lub 16” z oponami w rozmiarach przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu pojazdu, chlapacze przednie, błotniki z tworzywa sztucznego z fartuchami przeciwbłotnymi tył, radio, koło zapasowe pełnowymiarowe, zestaw do wymiany koła, trójkąt odblaskowy, apteczka, gaśnica, komplet dywaników gumowych na podłogę w przedniej i tylnej przestrzeni pasażerskiej, komplet pokrowców ochronnych na wszystkie siedzenia wykonane z materiału odpornego na wycieranie, hak holowniczy, komplet opon zimowych – 4szt lub zamiast dodatkowego kompletu opon zimowych opony całoroczne. Zabudowa skrzyni: Wymiary wewnętrzne skrzyni samowyładowczej: długość min.2800 i max.3200 szerokość min.1800 i max. 2150 mm Wywrot: trójstronny Podłoga: wykonana z blachy min 3 mm i zabezpieczona przed korozją System wywrotu: hydrauliczny napędzany silnikiem elektrycznym, sterowanie z kabiny, podnoszenie pod kątem min 35o Burty: aluminiowe anodowane 400 mm, tylna otwierana w osi dolnej i górnej oraz boczna otwierana w osi dolnej i demontowane. Uchwyty mocowania ładunku: co najmniej 3 pary Wyposażenie dodatkowe: nadstawki na burty z siatki ( wymiary oczka 20x20) ) do wysokości kabiny – demontowana (tylna część podwójnie otwierana) Winien posiadać stopień wejściowy na tylnej burcie, osłonę kabiny, oraz dokumentacje do rejestracji- homologacje. Pozostałe wyposażenie niewyszczególnione: powinno być zgodne ze standardem oferowanym przez producenta dla oferowanego modelu pojazdu. Gwarancja: minimum 24 miesiące (swoim zakresem obejmująca bezpłatne naprawy samochodu w przypadku jego usterek mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych oraz hydraulicznych) Gwarancja antyperforacyjna: minimum 60 miesięcy Gwarancja na lakier: minimum 24 miesiące Zamawiający wymaga, aby samochód spełniał warunki o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2020 poz. 110) i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. Samochód musi posiadać 2 kpl. kluczyków, komplet dokumentów niezbędnych do jego zarejestrowania i eksploatacji w tym karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi w języku polskim. Wykonawcy zapewnia dostęp do Autoryzowanej Stacji Obsługi dostarczonego samochodu na terenie miasta Radom ze wskazaniem nazwy i adresu stacji w formularzu ofertowym. Szacowany roczny przebieg dla zamawianego pojazdu wynosi maksymalnie 15.000 km. 2. Zamawiający informuje Wykonawcę o, wynikającym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r poz. 2191) uprawnieniu do przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego celu platformy. W przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesyłania faktury w sposób wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiający (działając na wniosek Wykonawcy) przekaże Wykonawcy adres skrytki (konto) na który należy przesłać ustrukturyzowaną fakturę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34136100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w/w warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - na druku załącznik nr 4 do SIWZ, z chwilą zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 2. Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika – w formie załącznika nr 2 do oferty. 3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – w formie załącznika nr 3 do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach