Przetargi.pl
Dostawa ryb i ich przetworów

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 41400 Mysłowice, ul. Szymanowskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 183 400 , fax. 323 183 399
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Szymanowskiego 6
  41400 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. 323 183 400, fax. 323 183 399
  REGON: 31986500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Areszt Śledczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ryb i ich przetworów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi 1. Burgery rybne mrożone w ilości 300kg, waga 1szt, 50-60gram lub 50-110gram pakowane w opakowania do 5kg,, minimalny termin przydatności do spożycia 4 miesięcy od daty dostawy. 2. Paprykarz szczeciński w ilości 700kg, w puszce lub alu – pack, pakowana w opakowania jednostkowe od 0,270kg do 0,330 kg, minimalny termin przydatności do spożycia 12 miesięcy od daty dostawy. 3. Szprot w sosie pomidorowym (zawartość ryby min.55%) w ilości 700kg, w puszce lub alu – pack, pakowana w opakowania jednostkowe od 0,270kg do 0,330 kg,, minimalny termin przydatności do spożycia 12 miesięcy od daty dostawy. 4. Sałatka z makreli w ilości 700kg,w puszce lub alu – pack, pakowana w opakowania jednostkowe od 0,270kg, do 0,330 kg,, minimalny termin przydatności do spożycia 12 miesięcy od daty dostawy. 5. Filet z dorsza bez skóry, mrożony nie szkliwiony lodem (bez dodatku wody) w ilości 300 kg. minimalny termin przydatności do spożycia 5 miesięcy od daty dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr.1 -Formularz ofertowy, Załącznik nr.2 -formularz cenowy, Załącznik nr.5-wykaz osób do kontaktów z zamawiającym, Załącznik nr.6-oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art.24 ust.1 pkt. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (lista kapitałowa)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną