Przetargi.pl
Dostawa rurek: intubacyjnych, tracheostomijnych, rozdzielnooskrzelowych, ustno/nosowo-gardłowych, do mikrochirurgii krtani oraz Hegara, łączników, drenów, prowadnic, masek krtaniowych, zgłębników, zatyczek, korków i cewników do odsysania.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ogłasza przetarg

 • Adres: 01-138 Warszawa, ul. Płocka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 43 12 312, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
  ul. Płocka 26
  01-138 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 43 12 312, , fax. -
  REGON: 000288490
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igichp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rurek: intubacyjnych, tracheostomijnych, rozdzielnooskrzelowych, ustno/nosowo-gardłowych, do mikrochirurgii krtani oraz Hegara, łączników, drenów, prowadnic, masek krtaniowych, zgłębników, zatyczek, korków i cewników do odsysania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa rurek: intubacyjnych, tracheostomijnych, rozdzielnooskrzelowych, ustno/nosowo-gardłowych, do mikrochirurgii krtani oraz Hegara, łączników, drenów, prowadnic, masek krtaniowych, zgłębników, zatyczek, korków i cewników do odsysania: /1. Rurki intubacyjne z mankietem. szt. 1600 /2. Rurki intubacyjne zbrojone z prowadnicą w środku. szt. 350 /3. Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca. szt. 150 /4. Rurka tracheostomijna bez mankietu, silikonowana, bez ftalanów, z zaznaczonym rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym. szt. 100 /5. Rurka tracheostomijna z mankietem ze stałym szyldem. szt. 130 /6. Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu ze stałym szyldem lub ruchomym szyldem. szt. 100 /7. Rurka tracheostomijna z miękkiego, termoplastycznego PCV. szt. 50 /8. Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, szt. 200 /9. Prowadnica wielorazowego użytku do wymiany rurek intubacyjnych, z możliwością przeprowadzenia sterylizacji. szt. 30 /10. Prowadnica wielorazowego użytku do trudnych intubacji, z możliwością przeprowadzenia sterylizacji. szt. 30 /11. Prowadnica jednorazowego użytku do trudnych intubacji. szt. 30 /12. Prowadnica jednorazowego użytku do trudnych intubacji. szt. 30 /13. Prowadnica do wymiany rurek intubacyjnych z możliwością wentylacji z zagiętym końcem. szt. 20 /14. Prowadnica do wymiany rurek intubacyjnych z możliwością wentylacji z prostym końcem. szt. 20 /15. Rurka ustno - gardłowa Guedel. szt. 1 500 /16. Łącznik do rurek intubacyjnych. szt. 200 /17. Dren prosty, szt. 1 000 /18. Cewniki do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych. szt. 80 000 /19. Zgłebnik żołądkowy jednorazowy. szt. 1 600 /20. Zatyczki do sond żołądkowych szt. 2 500 /21. Rurki rozdzielnooskrzelowe lewostronne. szt. 1 600 /22. Rurki rozdzielnooskrzelowe prawostronne. szt. 1 400 /23. Łącznik podwójnie obrotowy, z podwójnym portem do odsysania. szt. 2 500 /24. Łącznik do rurek rozdzielnooskrzelowych jednorazowy. szt. 3 000 /25. Maski krtaniowe jednorazowego użytku. szt. 20 /26. Łączniki do drenów proste. szt. 10 000 /27. Łączniki do drenów redukcyjne. szt. 200 /28. Łączniki do drenów redukcyjne. szt. 300 /29. Łącznik uniwersalny do drenów. szt. 6000 /30. Korek dekaniulacyjny szt. 300 /31. Rurka intubacyjna z .odsysaniem znad mankietu. szt. 80 /32. Rurka z ruchomym szyldem. szt. 80 /33. Rurki intubacyjne kształtowe, ustne. szt. 30 /34. Rurki intubacyjne kształtowe z mankietem, nosowe, wygięte do góry, silikonowana, bez zawartości ftalanów. szt. 30 /35. Rurka tracheostomijna z mankietem ze stałym szyldem. szt. 300 /36. Rurka tracheostomijna bez mankietu ze stałym szyldem. szt. 600 /37. Rurka nosowo-gardłowa. szt. 20 /38. Rurki tracheostomijne typu KAN z wymiennym wkładem z mankietem niskocisnieniowym. szt. 100 /39. Rurki tracheostomijne typu KAN z wymiennym wkładem bez mankietu i bez fenestracji. szt. 100 /40. Rurki tracheostomijne typu KAN z wymiennym wkładem z mankietem niskocisnieniowym i fenestracją. szt. 100 /41. Rurki tracheostomijne typu KAN z wymiennym wkładem bez mankietu i z fenestracją. szt. 100 /42. Przedłużacz. szt. 200 /43. Rurki Hegara -doodbytnicze dla dorosłych. szt. 100 /44. Rurki rozdzielnooskrzelowe tracheostomijne sterylne/ szt. 100 /45. Rurki do mikrochirurgii krtani z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym. szt. 30 /46. Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem, szt. 100 /47. Rurki rozdzielnooskrzelowe z haczykiem na ostrogę. szt. 30 /48. Rurki rozdzielnooskrzelowe jednokanałowe, prawo- lub lewostronne. szt. 30 /49. Cewnik do odsysania z górnych dróg oddechowych, krótki. szt. 300 /50. Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem. szt. 50 /51. Rurki rozdzielnooskrzelowe lewostronne. szt. 20 /52. Rurki rozdzielnooskrzelowe prawostronne. szt. 20 /53. Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem. szt. 15 /54. Rurka intubacyjna bez mankietu, silikonowana, bez zawartości ftalanów. szt. 50
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach