Przetargi.pl
Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Akademii Ignatianum w Krakowie

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 31-501 Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 26
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE
  ul. Mikołaja Kopernika 26
  31-501 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 357244777
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ignatianum.edu.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Akademii Ignatianum w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 1 zamówienia jest dostawa jednej fabrycznie nowej drukarki A3 w technologii LED z przeznaczeniem do drukowania dyplomów doktorskich. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1A do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 1. Dostawa asortymentu obejmuje także w przypadkach wskazanych odpowiednio w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia do części zamówienia nr 1 dostawę niezbędnego wyposażenia (w tym okablowania, licencji itp.), jak również dla całości asortymentu - dostarczenie do siedziby Zamawiającego, wyładunek i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz objęcie asortymentu gwarancją. Zamawiający wymaga gwarancji na asortyment na okres wskazany w Załączniku nr 1A do SWZ , przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji. Szczegóły dotyczące gwarancji, rękojmi i świadczeń z nimi związanych zawarte są w załączniku do SWZ nr 1A oraz § 6 projektowanych postanowień umowy/PPU stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowe warunki i sposób realizacji dostaw zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (PPU/projekt umowy).Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i objąć ofertą cały zakres przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia, na którą składana jest oferta.Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 2 zamówienia jest dostawa trzech fabrycznie nowych laptopów z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym i wyposażeniem w zasilacz i baterię. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1B do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 2.Dostawa asortymentu obejmuje także w przypadkach wskazanych odpowiednio w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia do części zamówienia nr 2 dostawę niezbędnego wyposażenia (w tym okablowania, licencji itp.), jak również dla całości asortymentu - dostarczenie do siedziby Zamawiającego, wyładunek i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz objęcie asortymentu gwarancją. Zamawiający wymaga gwarancji na asortyment na okres wskazany w Załączniku nr 1B do SWZ , przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji. Szczegóły dotyczące gwarancji, rękojmi i świadczeń z nimi związanych zawarte są w załączniku do SWZ nr 1B oraz § 6 projektowanych postanowień umowy/PPU stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowe warunki i sposób realizacji dostaw zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (PPU/projekt umowy).Wykonawca musizaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i objąć ofertą cały zakres przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia, na którą składana jest oferta.systemem operacyjnym i wyposażeniem w zasilacz i baterię. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1C do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 3. Dostawa asortymentu obejmuje także w przypadkach wskazanych odpowiednio w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia do części zamówienia nr 3 dostawę niezbędnego wyposażenia (w tym okablowania, licencji itp.), jak również dla całości asortymentu - dostarczenie do siedziby Zamawiającego, wyładunek i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz objęcie asortymentu gwarancją.Zamawiający wymaga gwarancji na asortyment na okres wskazany w Załączniku nr 1C do SWZ , przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji. Szczegóły dotyczące gwarancji, rękojmi i świadczeń z nimi związanych zawarte są w załączniku do SWZ nr 1C oraz § 6 projektowanych postanowień umowy/PPU stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowe warunki i sposób realizacji dostaw zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (PPU/projekt umowy). Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i objąć ofertą cały zakres przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia, na którą składana jest oferta.Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 4 zamówienia jest dostawa jednej fabrycznie nowej kolorowej drukarki atramentowej z przeznaczeniem do drukowania dyplomów. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1D do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 4. Dostawa asortymentu obejmuje także w przypadkach wskazanych odpowiednio w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia do części zamówienia nr 4 dostawę niezbędnego wyposażenia (w tym okablowania, licencji itp.), jak również dla całości asortymentu - dostarczenie do siedziby Zamawiającego, wyładunek i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz objęcie asortymentu gwarancją. Zamawiający wymaga gwarancji na asortyment na okres wskazany w Załączniku nr 1D do SWZ , przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji. Szczegóły dotyczące gwarancji, rękojmi i świadczeń z nimi związanych zawarte są w załączniku do SWZ nr 1D oraz § 6 projektowanych postanowień umowy/PPU stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowe warunki i sposób realizacji dostaw zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (PPU/projekt umowy). Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i objąć ofertą cały zakres przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia, na którą składana jest oferta.Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 5 zamówienia jest dostawa czterech fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych A4. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1E do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 5. Dostawa asortymentu obejmuje także w przypadkach wskazanych odpowiednio w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia do części zamówienia nr 5 dostawę niezbędnego wyposażenia (w tym okablowania, licencji itp.), jak również dla całości asortymentu - dostarczenie do siedziby Zamawiającego, wyładunek i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz objęcie asortymentu gwarancją. Zamawiający wymaga gwarancji na asortyment na okres wskazany w Załączniku nr 1E do SWZ , przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji. Szczegóły dotyczące gwarancji, rękojmi i świadczeń z nimi związanych zawarte są w załączniku do SWZ nr 1E oraz § 6 projektowanych postanowień umowy/PPU stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowe warunki i sposób realizacji dostaw zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (PPU/projekt umowy). Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i objąć ofertą cały zakres przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia, na którąskładana jest oferta.Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 6 zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego laptopa z systemem operacyjnym i wyposażeniem w zasilacz i baterię. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1F do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 6. Dostawa asortymentu obejmuje także w przypadkach wskazanych odpowiednio w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia do części zamówienia nr 6 dostawę niezbędnego wyposażenia (w tym okablowania, licencji itp.), jak również dla całości asortymentu - dostarczenie do siedziby Zamawiającego, wyładunek i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz objęcie asortymentu gwarancją. Zamawiający wymaga gwarancji na asortyment na okres wskazany w Załączniku nr 1F do SWZ , przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji. Szczegóły dotyczące gwarancji, rękojmi i świadczeń z nimi związanych zawarte są w załączniku do SWZ nr 1F oraz § 6 projektowanych postanowień umowy/PPU stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowe warunki i sposób realizacji dostaw zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (PPU/projekt umowy). Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i objąć ofertą cały zakres przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia, na którą składana jest oferta.Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 7 zamówienia jest dostawa jednego używanego lub fabrycznie nowego komputera stacjonarnego z systemem operacyjnym i kablami zasilającymi. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1G do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 7. Dostawa asortymentu obejmuje także w przypadkach wskazanych odpowiednio w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia do części zamówienia nr 7 dostawę niezbędnego wyposażenia (w tym okablowania, licencji itp.), jak również dla całości asortymentu - dostarczenie do siedziby Zamawiającego, wyładunek i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz objęcie asortymentu gwarancją. Zamawiający wymaga gwarancji na asortyment na okres wskazany w Załączniku nr 1G do SWZ , przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji. Szczegóły dotyczące gwarancji, rękojmi i świadczeń z nimi związanych zawarte są w załączniku do SWZ nr 1G oraz § 6 projektowanych postanowień umowy/PPU stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowe warunki i sposób realizacji dostaw zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (PPU/projekt umowy). Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i objąć ofertą cały zakres przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia, na którą składana jest oferta.Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 8 zamówienia jest dostawa dwóch używanych lub fabrycznie nowych monitorów. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1H do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 8. Dostawa asortymentu obejmuje także w przypadkach wskazanych odpowiednio wSzczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia do części zamówienia nr 8 dostawę niezbędnego wyposażenia (w tym okablowania, licencji itp.), jak również dla całości asortymentu - dostarczenie do siedziby Zamawiającego, wyładunek i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz objęcie asortymentu gwarancją. Zamawiający wymaga gwarancji na asortyment na okres wskazany w Załączniku nr 1H do SWZ , przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji. Szczegóły dotyczące gwarancji, rękojmi i świadczeń z nimi związanych zawarte są w załączniku do SWZ nr 1H oraz § 6 projektowanych postanowień umowy/PPU stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowe warunki i sposób realizacji dostaw zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (PPU/projekt umowy).Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i objąć ofertą cały zakres przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia, na którą składanaPrzedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 9 zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego laptopa graficznego z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym i wyposażeniem w zasilacz i baterię. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1I do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 9. Dostawa asortymentu obejmuje także w przypadkach wskazanych odpowiednio w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia do części zamówienia nr 9 dostawę niezbędnego wyposażenia (w tym okablowania, licencji itp.), jak również dla całości asortymentu - dostarczenie do siedziby Zamawiającego, wyładunek i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz objęcie asortymentu gwarancją. Zamawiający wymaga gwarancji na asortyment na okres wskazany w Załączniku nr 1I do SWZ , przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji. Szczegóły dotyczące gwarancji, rękojmi i świadczeń z nimi związanych zawarte są w załączniku do SWZ nr 1I oraz § 6 projektowanych postanowień umowy/PPU stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowe warunki i sposób realizacji dostaw zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (PPU/projekt umowy). Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i objąć ofertą cały zakres przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia, na którą składana jest oferta.Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 10 zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych: dziesięciu dysków zewnętrznych, dwudziestu dwóch pendrivów, dwóch myszy bezprzewodowych, siedmiu myszy pionowych, pięciu klawiatur, trzech zestawów typu słuchawka z mikrofonem, trzech kamer internetowych z mikrofonem, jednego uchwytu do monitora, jednego HUBa USB. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1J do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 10. Dostawa asortymentu obejmuje także w przypadkach wskazanych odpowiednio w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia do części zamówienia nr 10 dostawę niezbędnego wyposażenia (w tym okablowania, licencji itp.), jak również dla całości asortymentu - dostarczenie do siedziby Zamawiającego, wyładunek i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz objęcie asortymentu gwarancją. Zamawiający wymaga gwarancji na asortyment na okres wskazany w Załączniku nr 1J do SWZ , przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji. Szczegóły dotyczące gwarancji, rękojmi i świadczeń z nimi związanych zawarte są w załączniku do SWZ nr 1J oraz § 6 projektowanych postanowień umowy/PPU stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowe warunki i sposób realizacji dostaw zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (PPU / projekt umowy). Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i objąć ofertą cały zakres przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia, na którą składana jestofertaPrzedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 11 zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego dysku magnetycznego zewnętrznego kompatybilnego z urządzeniem QNAP NAS TS-431K. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1K do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 11. Dostawa asortymentu obejmuje także w przypadkach wskazanych odpowiednio w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia do części zamówienia nr 11 dostawę niezbędnego wyposażenia (w tym okablowania, licencji itp.), jak również dla całości asortymentu - dostarczenie do siedziby Zamawiającego, wyładunek i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz objęcie asortymentu gwarancją. Zamawiający wymaga gwarancji na asortyment na okres wskazany w Załączniku nr 1K do SWZ , przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji. Szczegóły dotyczące gwarancji, rękojmi i świadczeń z nimi związanych zawarte są w załączniku do SWZ nr 1K oraz § 6 projektowanych postanowień umowy/PPU stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowe warunki i sposób realizacji dostaw zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (PPU/projekt umowy).Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i objąć ofertą cały zakres przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia, na którą składana jest oferta.Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 12 zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych dysków magnetycznych zewnętrznych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1L do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 12. Dostawa asortymentu obejmuje także w przypadkach wskazanych odpowiednio w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia do części zamówienia nr 12 dostawę niezbędnego wyposażenia (w tym okablowania, licencji itp.), jak również dla całości asortymentu - dostarczenie do siedziby Zamawiającego, wyładunek i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz objęcie asortymentu gwarancją. Zamawiający wymaga gwarancji na asortyment na okres wskazany w Załączniku nr 1L do SWZ , przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji. Szczegóły dotyczące gwarancji, rękojmi i świadczeń z nimi związanych zawarte są w załączniku do SWZ nr 1L oraz § 6 projektowanych postanowień umowy/PPU stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowe warunki i sposób realizacji dostaw zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (PPU/projekt umowy). Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i objąć ofertą cały zakres przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia, na którąskładana jest oferta.Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 13 zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych dysków zewnętrznych SSD i trzech fabrycznie nowych dysków magnetycznych zewnętrznych HDD. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1Ł do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 13. Dostawa asortymentu obejmuje także w przypadkach wskazanych odpowiednio w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia do części zamówienia nr 13dostawę niezbędnego wyposażenia (w tym okablowania, licencji itp.), jak również dla całości asortymentu - dostarczenie do siedziby Zamawiającego, wyładunek i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz objęcie asortymentu gwarancją. Zamawiający wymaga gwarancji na asortyment na okres wskazany w Załączniku nr 1Ł do SWZ , przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji. Szczegóły dotyczące gwarancji, rękojmi i świadczeń z nimi związanych zawarte są w załączniku do SWZ nr 1Ł oraz § 6 projektowanych postanowień umowy/PPU stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowe warunki i sposób realizacji dostaw zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (PPU/projekt umowy). Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i objąć ofertą cały zakres przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia, na którąskładana jest oferta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach