Przetargi.pl
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu, Przedszkola Publicznego w Wojniczu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi (...)

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU ogłasza przetarg

 • Adres: 32-830 Wielka Wieś, Wielka Wieś 210
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU
  Wielka Wieś 210
  32-830 Wielka Wieś, woj. małopolskie
  REGON: 000718460
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu, Przedszkola Publicznego w Wojniczu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi (...)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 – Artykuły spożywcze (różne)Część 2 – Mięso, drób, przetwory mięsne i wędlinyCzęść 3 – Warzywa i owoce świeże, kiszonki. JajaCzęść 4 – Ryby mrożone, lody, mrożonki owocowe i warzywneCzęść 5 - Produkty gastronomiczneCzęść 6 – Pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskieCzęść 7 – Mleko i produkty mleczarskie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach