Przetargi.pl
Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Przedszkola nr 41 w Gdańsku

PRZEDSZKOLE NR 41 W GDAŃSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 80-759 Gdańsk, Głęboka, 19
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583017824
 • Data zamieszczenia: 2023-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PRZEDSZKOLE NR 41 W GDAŃSKU
  Głęboka, 19
  80-759 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583017824
  REGON: 191058066
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyplacówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Przedszkola nr 41 w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na rzecz Zamawiającego – Przedszkola nr 41 w Gdańsku (odpowiednio w ramach danych części zamówienia), do punktu - magazyn przy ul. Głębokiej 19. Wykonawca dostarczy produkty do magazynu na piętrze / w piwnicyZamówienie część I - NABIAŁ ORAZ POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZEPrzedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na rzecz Zamawiającego – Przedszkola nr 41 w Gdańsku (odpowiednio w ramach danych części zamówienia), do punktu - magazyn przy ul. Głębokiej 19. Wykonawca dostarczy produkty do magazynu na piętrze / w piwnicyZamówienie część II - pieczywo, wyroby piekarskiePrzedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na rzecz Zamawiającego – Przedszkola nr 41 w Gdańsku (odpowiednio w ramach danych części zamówienia), do punktu - magazyn przy ul. Głębokiej 19. Wykonawca dostarczy produkty do magazynu na piętrze / w piwnicyZamówienie część III - Mięso wędlinyPrzedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na rzecz Zamawiającego – Przedszkola nr 41 w Gdańsku (odpowiednio w ramach danych części zamówienia), do punktu - magazyn przy ul. Głębokiej 19. Wykonawca dostarczy produkty do magazynu na piętrze / w piwnicyZamówienie część IV - MrożonkiPrzedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na rzecz Zamawiającego – Przedszkola nr 41 w Gdańsku (odpowiednio w ramach danych części zamówienia), do punktu - magazyn przy ul. Głębokiej 19. Wykonawca dostarczy produkty do magazynu na piętrze / w piwnicyZamówienie część V - Ryby świeże i wędzonePrzedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na rzecz Zamawiającego – Przedszkola nr 41 w Gdańsku (odpowiednio w ramach danych części zamówienia), do punktu - magazyn przy ul. Głębokiej 19. Wykonawca dostarczy produkty do magazynu na piętrze / w piwnicyZamówienie część VI - Warzywa i owoce
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach