Przetargi.pl
DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO CENTRUM KULTURY W KORZENNEJ - PIECZYWO

Centrum Kultury w Korzennej ogłasza przetarg

 • Adres: 33-322 Korzenna, Korzenna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 406 470 , fax. 184 406 470
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury w Korzennej
  Korzenna 342
  33-322 Korzenna, woj. małopolskie
  tel. 184 406 470, fax. 184 406 470
  REGON: 49269161000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SAMORZADOWA INSTYTUCJA KULTURY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO CENTRUM KULTURY W KORZENNEJ - PIECZYWO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE ZAKUP I DOSTAWĘ PIECZYWA W OKRESIE OD 04.01.2021 DO 31.08.2021 ROKU
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach