Przetargi.pl
Dostawa produktów rafinacji ropy naftowej dla ZSLP w Białogardzie.

ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W BIAŁOGARDZIE ogłasza przetarg

 • Adres: 78-200 Białogard, ul. Koszalińska 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W BIAŁOGARDZIE
  ul. Koszalińska 3
  78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 330044364
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów rafinacji ropy naftowej dla ZSLP w Białogardzie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oleju napędowego do magazynów paliw zlokalizowanych na składnicach drewna w: Podborsku,Kępicach,Białym Borze,Skibnie,Jankowie Pomorskim,Łubowie, DamnicyZakup benzyny bezołowiowej Pb 95 na stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej w miejscowości Białogard.Dostawa olejów hydraulicznych i środków smarnych do składnic: Podborsko, Skibno, Kępice, Biały Bór, Damnica, Łubowo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach