Przetargi.pl
Dostawa produktów nabiałowych i tłuszczy

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Chrobrego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 162 011 , fax. 774 162 287
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Chrobrego 29
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 774 162 011, fax. 774 162 287
  REGON: 32019900000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka sektora finansów publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów nabiałowych i tłuszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I – NABIAŁ 1. Twaróg chudy PN-A-86300:1991/Az3:2001, CPV 15542100-0 w ilości 6.000 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości Twaróg chudy świeży, o wadze 200g pakowany w folię vacum. Oznakowanie: metki na każdym opakowaniu powinny zawierać: Nazwę środka spożywczego, składniki występujące w środku spożywczym, datę minimalnej trwałości, dane identyfikujące wartość netto, warunki przechowywania. Termin przydatności min. 14 dni 2. Kefir naturalny, PN-A-86041:1986, PN-A-86061:2002, CPV 15551500-0 w ilości 350 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości Kefir naturalny w opakowaniach jednorazowych o wadze 150g. Oznakowanie: metki na każdym opakowaniu powinny zawierać: Nazwę środka spożywczego, składniki występujące w środku spożywczym, datę minimalnej trwałości, dane identyfikujące wartość netto, warunki przechowywania. Termin przydatności min. 14 dni. 3.Ser topiony PN-A- 86233:1996/Az16:1996, CPV 15542200-1 w ilości 700 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości Serek topiony z zawartością tłuszczu do 40%, o wadze 100g w opakowaniach jednostkowych. Oznakowanie: metki na każdym opakowaniu powinny zawierać: Nazwę środka spożywczego, składniki występujące w środku spożywczym, datę minimalnej trwałości, dane identyfikujące wartość netto, warunki przechowywania Termin przydatności min. 1 m-c 4. Serek do chleba (śmietankowy/ziołowy), CPV 15542100-0 w ilości 900 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości Serek twarogowy z zawartością tłuszczu do 20%, o wadze 100g w opakowaniach jednostkowych. Oznakowanie: metki na każdym opakowaniu powinny zawierać: Nazwę środka spożywczego, składniki występujące w środku spożywczym, datę minimalnej trwałości, dane identyfikujące, wartość netto, warunki przechowywania Termin przydatności min. 14 dni. 5. Serek typu fromage (różne smaki), CPV 15542200-1 w ilości 1000 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości Serek twarogowy z zawartością tłuszczu do 15%, o wadze 80g-100g w opakowaniach jednostkowych. Oznakowanie: metki na każdym opakowaniu powinny zawierać: Nazwę środka spożywczego, składniki występujące w środku spożywczym, datę minimalnej trwałości, dane identyfikujące, wartość netto, warunki przechowywania Termin przydatności min. 14 dni 6. Serek kanapkowy (różne smaki), CPV 15542200-1 w ilości 1000 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości Serek twarogowy z zawartością tłuszczu do 20%, o wadze 120g w opakowaniach jednostkowych. Oznakowanie: metki na każdym opakowaniu powinny zawierać*: Nazwę środka spożywczego, składniki występujące w środku spożywczym, datę minimalnej trwałości, dane identyfikujące, wartość netto, warunki przechowywania Termin przydatności min. 14 dni 7. Serek wiejski ziarnisty CPV 15542200-1 w ilości 1.000 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości Serek ziarnisty/twarogowy o wadze 120g w opakowaniach jednostkowych. Oznakowanie: metki na każdym opakowaniu powinny zawierać*: Nazwę środka spożywczego, składniki występujące w środku spożywczym, datę minimalnej trwałości, dane identyfikujące, wartość netto, warunki przechowywania Termin przydatności min. 14 dni 8. Jogurt naturalny (bez dodatków), CPV 15551310-1 w ilości 150 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości Jogurt naturalny z zawartością tłuszczu do 3%, o wadze 150g w opakowaniach jednostkowych. Oznakowanie: metki na każdym opakowaniu powinny zawierać*: Nazwę środka spożywczego, składniki występujące w środku spożywczym, datę minimalnej trwałości, dane identyfikujące, wartość netto, warunki przechowywania Termin przydatności min. 14 dni 9. Ser żółty twardy PN/A- 86230CPV, 15544000-3 w ilości 500 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości Ser żółty zawartością tłuszczu do 30%, o wadze 2,0-4,0 kg Oznakowanie: metki na każdym opakowaniu powinny zawierać*: Nazwę środka spożywczego, składniki występujące w środku spożywczym, datę minimalnej trwałości, dane identyfikujące, wartość netto, warunki przechowywania Termin przydatności min. 21 dni 10.Śmietana ukwaszona 12% - PN-A-86050:2002/Az1:2006, CPV 15512100-1 w ilości 1.200 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości Śmietana ukwaszona 12%, w opakowaniach jednorazowych 200g. Oznakowanie: metki na każdym opakowaniu powinny zawierać*: Nazwę środka spożywczego, składniki występujące w środku spożywczym, datę minimalnej trwałości, dane identyfikujące wartość netto, warunki przechowywania. Termin przydatności min. 21 dni Część II – TŁUSZCZE 1. Margaryna do smarowania pieczywa w kostkach o wadze 250g o zawartości tłuszczu 60%-80%, termin przydatności do spożycia minimum 60 dni PN- A-86901 CPV- 15431100-9 w ilości 9.000,00 kg. 2. Olej roślinny -jadalny- (do smażenia i surówek), Butelki o pojemności 1 l. Termin przydatności do spożycia minimum 3 miesiące, PN- A-86908, CPV- 15411100-3 w ilości 2.200,00 L
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach