Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego do Apteki Szpitalnej - 6 zadań - dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 658 39 79 , fax. 12 658 39 79
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  ul. Wielicka 265
  30-663 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 658 39 79 , fax. 12 658 39 79
  REGON: 35137588600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzdrowia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego do Apteki Szpitalnej - 6 zadań - dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego do Apteki Szpitalnej – 6 zadań – dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. ZADANIE 1 ZADANIE 2 ZADANIE 3 ZADANIE 4 ZADANIE 5 ZADANIE 6 2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawierają załączniki do SIWZ w szczególności: załącznik nr 1 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) załącznik nr 2 – Formularz Oferty załączniki od nr 3/1 do 3/6– Formularze Cenowe – Opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach