Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku”

Zespół Szkół nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Pułaskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 793 079 , fax. 022 7793079 w. 55
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 2
  ul. Pułaskiego 7
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 227 793 079, fax. 022 7793079 w. 55
  REGON: 78670400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nukleonik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 18 szt, ploter drukujacy do formatu A0 - 1 szt, urządzenie do folcowania do A3 - 1 szt, gilotyna 150 cm - 1 szt, oprogramowanie do grafiki - 1 szt, drukarka 3D - 6 szt, skaner 3D - 3 szt., laminator A 3 - 1 szt., bindownica - 1 szt., obcinarka do rogów 1 szt., szafka teleinformatyczna - 1 szt., patchpanel - 1 szt, biurka 18 szt., krzesła 18 szt., stół na gromadzenie sprzętu - 1 szt., rzytnik - 1 szt., ekran - 1 szt., zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 18 szt., oprogramowanie biurowe 18 szt. , okablowanie sieciowe - 1 , szafka teleinformatyczna 1 szt. patchpanel - 1 szt., biurka -18 szt., krzesła - 18 szt, stół na gromadzenie sprzętu - 1 szt., rzutnik 1 szt., ekran - 1 szt, rozdzielnia elektryczna - 1 szt. tablica szkoleniowa symulator inastalacji elektrycznej - 4 szt., Szczególowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie www.nukleonik.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach