Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych

Szkoła Podstawowa Nr 9 ogłasza przetarg

 • Adres: 85-793 Bydgoszcz, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 585 97 10, , fax. 52 348 52 50
 • Data zamieszczenia: 2018-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 9
  gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2
  85-793 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 585 97 10, , fax. 52 348 52 50
  REGON: 110362400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.edu.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Placówka Oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 9 w Bydgoszczy do pracowni przedmiotowych: chemia, fizyka, geografia, informatyka, język angielski, język polski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach