Przetargi.pl
Dostawa pojazdów elektrycznych (pasażerskiego i komunalnego) na potrzeby Ogrodów Przelewice Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach

OGRODY PRZELEWICE - ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM KULTURY OBSZARÓW WIEJSKICH I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 74-210 Przelewice, 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 5643080
 • Data zamieszczenia: 2023-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OGRODY PRZELEWICE - ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM KULTURY OBSZARÓW WIEJSKICH I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
  17
  74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 5643080
  REGON: 387595737
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojazdów elektrycznych (pasażerskiego i komunalnego) na potrzeby Ogrodów Przelewice Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa pojazdu pasażerskiego 8 osobowego, akumulatorowego o napędzie elektrycznym. Pojazd musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz wolny od wad technicznych i prawnych. Kolor : biały lub zielonyDostawa fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego komunalnego wraz z wyposażeniem do siedziby zamawiającego. Pojazd będzie przeznaczony do prac związanych z utrzymaniem ogrodu dendrologicznego. Głównie transport gałęzi, liści, kory, śmieci.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144900-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach