Przetargi.pl
Dostawa pojazdów

Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, Sądowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza
  Sądowa
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 000291523
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojazdów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodówZADANIE 1: SAMOCHÓD OSOBOWY - zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w formularzu asortymentowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZPrzedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodówZADANIE 2: SAMOCHÓD 9-OSOBOWY - zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w formularzu asortymentowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZPrzedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodówZADANIE 3: SAMOCHÓD DOSTAWCZY - zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w formularzu asortymentowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach