Przetargi.pl
Dostawa płynu do dezynfekcji rąk BOMASEPT PROFESSIONAL

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-501 Poznań, Dolna Wilda
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8586100 , fax. 61 8522224
 • Data zamieszczenia: 2022-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Dolna Wilda 80A
  61-501 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8586100, fax. 61 8522224
  REGON: 00102297200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa płynu do dezynfekcji rąk BOMASEPT PROFESSIONAL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa płynu do dezynfekcji rąk BOMASEPT PROFESSIONAL, pojemniki 5 litrowe, w ilości: 1 000 litrów tj. 200 pojemników
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33741200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach