Przetargi.pl
„Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Przedszkola Samorządowego "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu w 2023 r.”

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "TĘCZOWA KRAINA" W ALWERNI Z FILIĄ W GROJCU ogłasza przetarg

 • Adres: 32-566 Alwernia, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 283-16-52
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "TĘCZOWA KRAINA" W ALWERNI Z FILIĄ W GROJCU
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
  32-566 Alwernia, woj. małopolskie
  tel. 12 283-16-52
  REGON: 350530853
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Przedszkola Samorządowego "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu w 2023 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Przedszkola Samorządowego "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu w 2023 r.”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach